Annons

Annons

Annons

Kvinnodagen 2023

Debatt
Hjälp oss att krossa könsnormer i byggbranschen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är dags att krossa de förlegade könsnormerna i samhället. Vi i byggbranschen har uppenbarligen inte lyckats skapa förändring och att vår bransch är till för alla. På Peab har vi därför bestämt oss för att göra vår bransch mer jämställd. Vi ska riva murarna vi själva varit med och byggt upp. Som en del i det arbetet inrättar vi nu ett rikstäckande ettårigt lärlingsprogram med avtalsenlig lön som vänder sig till kvinnor. Vi kallar det Byggåret.

Väldigt få ungdomar, och framför allt få kvinnor, söker sig till vår bransch. Det är inget annat än ett misslyckande, och vi har en brant uppförsbacke. Undersökningar visar att ungdomar i dag har dålig kunskap om bygg- och anläggningsbranschen.

Annons

För att få flera kvinnor till byggbranschen startar vi nu Byggåret med lärlingsplatser i Sundsvall, Umeå, Skellefteå och Kiruna. När många andra delar av Sverige drabbas av minskat byggande ökar tillväxten i norr. Därför behöver vi fler unga i vår bransch. Men i dag saknas yrkesutbildade i Sverige. För att ändra den situationen behöver vi inte bara unga män utan också unga kvinnor.

Annons

Att 98 procent av fackförbundet Byggnads medlemmar är män är ett bevis på att vi inte lyckats, skriver fyra Peabchefer. Foto: Peab

Andelen kvinnor som tar examen i byggutbildningar är extremt lågt. Under 2021 var det endast fem procent kvinnor i yrkesutbildningarna och 28,5 procent i de teoretiska utbildningarna. Det här är ett underbetyg för oss inom Peab och alla våra branschkollegor, dessutom också för politik och myndigheter.

Vi uppmanar därför skolminister Lotta Edholm (L) att vidta fyra konkreta åtgärder för att få till en förändring:

1. Lägg inte ner branschskolorna

Vi behöver öka intresset för yrkesutbildningarna, inte lägga ner dem. Investera i en bred och långsiktig informationsinsats kring framtidsmöjligheterna för att öka antalet sökande.

2. Inför ett nationellt samhällsbyggnadsprogram

Dagens bygg- och anläggningsprogram upplevs som nischat. Genom att låta bygg- och anläggningsprogrammet i stället bli ett samhällsbyggnadsprogram kommer utbildningen att upplevas som ett bredare alternativ och därmed attrahera fler. Det finns goda exempel från andra branscher. Till exempel ändrades väg- och vattenprogrammet på Kungliga tekniska högskolan till samhällsbyggnadsprogrammet, det resulterade i en markant ökning av kvinnliga sökanden.

Annons

Annons

3. Informera om alla gymnasieprogram på ett likvärdigt sätt

Skolverket måste säkerställa att studie- och yrkesvägledarna har god kunskap om yrkesutbildningarna. Alla gymnasieprogram ska informeras om på ett likvärdigt sätt.

4. Genomför en nationell kampanj

Starta en kampanj med inriktning på att bryta upp de könssegregerade studievalen, med särskilt fokus på att få unga kvinnor att söka sig till bygg- och anläggningsbranschen. Det skulle ytterligare sätta fart på intresset bland unga kvinnor.

Vi vill på allvar se till att vår bransch blir mer jämställd. Och vi är långt ifrån ensamma, hela byggbranschen vill få till en verklig förändring. Det finns utmaningar. Tillsammans kan vi lyckas.

Jörgen Eriksson, regionchef Norrland, Peab Anläggning

Lotta Brändström, affärsområdeschef, Peab Anläggning 

Stefan Danielsson, affärsområdeschef, Peab Bygg 

Fredrik Timan, regionchef Södra Norrland, Peab Bygg

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan