Annons

Annons

Annons

Kvinnodagen 2023

Debatt
Kvinnor i Västernorrlands län jobbar gratis 48 minuter om dagen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Västernorrland är 10 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen. Det är politikernas och arbetsmarknadens parters gemensamma ansvar att vända trenden.

Löneskillnaderna i Sverige ökar för första gången på nästan 15 år. Pandemin drabbade många kvinnor hårt ekonomiskt, samtidigt som de mångmiljardbelopp som pumpades ut för att rädda jobb och företag framförallt gick till män.

Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Västernorrland är 10 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen, skriver debattförfattarna.

Bild: William Kihlberg

Annons

Trots runda löften om högre löner för välfärdens hjältar fick vårdens kvinnor nöja sig med applåder, för någon uppvärdering av lönerna blev det aldrig. Kvinnodominerade yrken har fortfarande 19 procent eller 8 000 kronor lägre genomsnittslön än jämförbara yrken.

Annons

Inflationen och det svåra ekonomiska läget ger löneskillnaderna mellan könen en djupare innebörd. Redan innan krisen svarade nästan 4 av 10 kvinnor att ekonomin är ett hinder från att separera och med skenande priser och räntor blir det ännu svårare.

Kvinnor i Västernorrland har inte råd att vänta längre. Nu måste politiker och arbetsmarknadens parter i Sverige och i Västernorrland ta gemensamt ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen.

Som Sveriges bredaste allians för jämställda löner vill vi se:

• Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

• Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

• Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas. Arbetsgivare som bryter mot reglerna måste möta kännbara påföljder.

Annons

• Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika stort ansvar för barn och annat obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydliga steg för att främja en mer jämställd fördelning av föräldraledighet och obetalt arbete.

Lön hela dagen genom:

Eva Mörk Månsson, ordförande, Västernorrlands S-kvinnor

Ewa Back, ordförande, Sundsvalls S-kvinnor

Lena Näslund, ordförande, Gullängets S-kvinnor

Anette Lövgren, ordförande, Nybo/Östavalls S-kvinnor

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan