Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Politiken lyfter tillväxten högst upp på agendan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi, från den politiska majoriteten, S, V och C, är tydliga med att politiken skapar inga jobb, men vi ska skapa förutsättningar för fler jobb.

En av våra främsta prioriterade frågor är målet 5 000 nya jobb till 2030. För att lyckas med det behöver vi lyfta jobb och tillväxtfrågorna högst upp på agendan och vi väljer därför att förflytta frågorna till den högsta politiska nivån, skriver debattförfattarna.

Bild: Pontus Hellsén

Annons

En av våra främsta prioriterade frågor är målet 5 000 nya jobb till 2030. För att lyckas med det behöver vi lyfta jobb- och tillväxtfrågorna högst upp på agendan och vi väljer därför att förflytta frågorna till den högsta politiska nivån. Näringslivs- och tillväxtfrågorna behöver genomsyra hela kommunorganisationen. Det är inte något ett enskilt bolag eller en nämnd ensam ansvarar för utan vi behöver låta arbetet genomsyra hela kommunorganisationen. Eftersom det är kommunstyrelsen som har uppsiktsplikten över andra nämnder och bolag så väljer vi att flytta frågorna dit.

Annons

Med ett samlat grepp vill vi skapa bättre förutsättningar för att näringslivet ska lyckas, såväl nya etableringar som befintliga företag ska känna sig prioriterade. Vi ska tillsammans förstärka det näringslivsfrämjande arbetet i kommunen. och det ska vi uppnå genom nya övergripande arbetssätt. Genom att arbeta systematiskt i team som består av medarbetare från alla berörda förvaltningar, avdelningar och bolag skapas samsyn kring både vad och hur vi ska arbeta. Så kraftsamlar vi och använder resurserna i hela kommunen effektivt. Företagsärenden ska prioriteras och handläggningen ska ske snabbare.

Att förstärka företagsklimatet handlar om allt från fysisk planering och infrastruktur till företagsservice, tillståndsansökningar, arbete med offentliga upphandlingar, affärsutveckling, kompetensförsörjning och inte minst att ha en god dialog.

Arbetet med att omorganisera och flytta näringslivsfrågorna från bolag till förvaltning är igång och vi hoppas att vi redan under våren kan se förändringar i våra processer och arbetssätt som i förlängningen bidrar till både tillväxt och ett gott näringslivsklimat.

Annons

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande

Klara Hedin (V), gruppledare

Hans Forsberg (C), ordförande service- och förvaltningsutskottet

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan