Annons

Annons

Annons

Debatt
Kompetensförsörjning – en ödesfråga för regionen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Region Västernorrland och vår förmåga att klara av vårt framtida välfärdsuppdrag. Utmaningen regionen står inför, att rekrytera och behålla personal samt att klara kompetensförsörjningen tar den styrande majoriteten (S, M, C) på allvar.

Vi sjösätter ett kompetensförsörjningspaket med satsningar som ska attrahera nya medarbetare att ta anställning men också för att behålla befintlig personal, skriver Anna Strandh Proos (M), Glenn Nordlund (S), och Jonny Lundin (C).

Bild: Gunnar Stattin

I dag görs insatser i regionen för att stärka kompetensförsörjningsförmågan, men ytterligare insatser krävs för att få en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Därför sjösätter vi ett kompetensförsörjningspaket med satsningar som ska attrahera nya medarbetare att ta anställning men också för att behålla befintlig personal.

Annons

Annons

En god arbetsmiljö för våra tilltänkta och nuvarande medarbetare är avgörande för att lyckas på denna punkt. Vi ska göra mer för att synliggöra våra medarbetare så att de känner en ökad yrkesstolthet och samtidigt skapa en starkare vi-anda gemensamt bland våra medarbetare.

Satsningen innebär att drygt 20 miljoner kronor skjuts till årligen för att förstärka det arbete som redan pågår. Ärendet tas upp på regionstyrelsens möte 16 mars.

Satsningarna vi vill göra innefattar införande av karriärsmodeller, en intensifierad kompetensväxling samt möjlighet till vidareutbildning med bibehållen lön för fler yrkesgrupper.

Införande av karriärmodeller, överenskommet via fackliga avtal, har till viss del påbörjats. Vi förstärker arbetet för att visa på de karriärutvecklingsmöjligheter som finns genom att ta fram karriärmodeller för fler yrkesgrupper, något som kommer att attrahera nya medarbetare och behålla våra befintliga.

Kompetensväxling är viktigt för att lösa framtida personalbehov. För att öka takten är en genomgripande kartläggning av kompetensbehovet nödvändig. Vi vill också öka andelen vårdnära servicetjänster för att avlasta vårdpersonalen. Detta är nyckelfaktorer för att uppnå en god tillgänglighet inom sjukvården. 

Vidareutbildning med betald lön erbjuds i dag anställda inom regionen, delvis med statliga bidrag. Osäkerhet kring fortsatt statliga medel gör dock att vi vill säkra en långsiktigt stabil finansiering samtidigt som vi också erbjuder vidareutbildning till fler yrkesgrupper än i dag.

Annons

Annons

Förutom ovan nämnda punkter vill vi utreda möjligheten att införa rekryteringsteam, där fokus ligger på systematiskt uppsökeri för att locka sjukvårdspersonal till regionen. Vi vill också använda oss av utlandsrekrytering som en del i kompetensförsörjningsarbetet, något som kräver samordning inom regionen, mellan regionen och kommunerna samt civilsamhället för att skapa en attraktiv boendemiljö. Parallellt sker ett övergripande arbete där vi tar ett helhetsgrepp där vill samverka med andra aktörer i regionen för att gemensamt hitta vägar framåt kring dessa frågor.

Regionens utmaningar behöver vi ta oss an gemensamt i alla led för att se resultat.

Med det engagemang och kunnande som finns hos våra regionanställda är vi övertygade om att vi når långt i detta arbete.

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen

Anna Strandh Proos (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan