Annons

Annons

Annons

Debatt
Det behövs en reglering av bemanningsföretag i vården

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar på debattartikel av Kompetensföretagen, ”Samarbete och ordning ger god vård” (ST 13/3).

Nej, Kompetensföretagen, en fortsatt hög nivå på inhyrning av vårdpersonal är inte lösningen på vårdens utmaningar. Tvärtom, en hög nivå av inhyrd personal skapar på lång sikt en sämre arbetsmiljö för regionens anställda personal och den dränerar vården på ekonomiska resurser. Bemanningsföretagens utbredning i den svenska vården slår sönder den svenska modellen med en skattefinansierad välfärd. Under den tid som bemanningsföretagen funnits har tillgängligheten till vård minskat och företagens vinster ökat.

Annons

En hög nivå av inhyrd personal skapar på lång sikt en sämre arbetsmiljö för regionens anställda personal och den dränerar vården på ekonomiska resurser, skriver debattförfattarna.

Bild: Mille Lovevind

Annons

Den totala kostnaden för vårdens externa bemanning uppgick i Sverige till totalt ca 8 miljarder kronor år 2022, vilket för flera regioner motsvarar deras samlade hälso- och sjukvårdskostnader under ett budgetår. För Region Västernorrland uppgick kostnaden under år 2002 till 465 miljoner kronor. Anledningen till att det ser ut såhär är att bristen på utbildad vårdpersonal är stor och regionerna pressas av bemanningsföretagen att konkurrera om personal med ökade kostnader som följd.

Regionerna är skyldiga att ge vård efter behov. När det inte längre finns tillräckligt med anställd personal för att leverera vård efter behov blir det enda alternativet att betala bemanningsföretagens priser. Oavsett prisnivå. De ekonomiska resurser som skulle kunna användas till att utbilda, anställa, höja löner och förbättra arbetsmiljön för regionanställda har gått förlorade till bemanningsföretagen. Hyrpersonal kan tjäna upp emot 40 000 kronor mer i månaden i lön och kan kräva andra arbetsvillkor än den ordinarie personalen.

Bemanningsföretagen konkurrerar inte om personalen på lika villkor, skriver socialdemokraterna Peder Björk (bilden) och Elina Backlund Arab.

Bild: Pontus Hellsén

Men den ordinarie personalen förväntas utöver sitt ordinarie arbete även introducera och vägleda hyrpersonalen på arbetsplatsen. Det gör såklart att förtroendet för regionerna som arbetsgivare inte stärks och det blir allt svårare att locka tillbaka de som har slutat till en arbetsplats med försämrad arbetsmiljö. Bemanningsföretagen konkurrerar inte om personalen på lika villkor. Tvärtom är det en marknad som utvecklats på ett sätt som får till resultat att privata aktörer avgör vilken region som ska få bäst förutsättningar att tillhandahålla god och säker vård.

Annons

Annons

Därför anser vi att det behövs en nationell reglering och begränsning av bemanningsföretagen i den svenska vården, skriver socialdemokraterna Elina Backlund Arab (bilden) och Peder Björk.

Bild: Ove Öst

Det här har pågått så länge att ingen region ensamt eller tillsammans med andra klarar av att ta sig ur situationen. Inte heller en nationell gemensam upphandling skulle lösa detta, även om det är ett välkommet steg och det är bra att Kompetensföretagen står bakom detta. För det är i grunden ett strukturellt problem att vården dräneras på ekonomiska resurser genom bemanningsföretagen. Därför anser vi att det behövs en nationell reglering och begränsning av bemanningsföretagen i den svenska vården. För patienternas och vårdpersonalens skull.

Peder Björk (S), riksdagsledamot Västernorrland 

Elina Backlund Arab (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan