Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
Kraftsamling för att bryta nyrekrytering till kriminalitet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I den nationella politiska debatten är det populistiska och rättsosäkra förslag som angiverilagar, vräkningar av familjer och visitationszoner som får mest medial uppmärksamhet när frågor om kriminalitet är på agendan. Ivrigt framförda av regeringen och Sverigedemokraterna. Samtidigt är det inte de förslagen som kommer minska kriminaliteten och öka tryggheten. I flera fall riskerar det att leda till precis motsatt effekt. Det är ett stärkt förebyggande arbete som måste till om vi ska lyckas bryta nyrekryteringen till kriminella miljöer.

Vi kommer fortsätta arbeta intensivt för att alla, kvinnor som män, flickor som pojkar, ska känna trygghet och framtidstro i Sundsvall, skriver debattförfattarna.

Bild: Mats Olsson

Annons

Den politiska majoriteten i Sundsvall har enats om två övergripande prioriteringar för trygghetsarbetet. Stoppa mäns våld mot kvinnor och bryta nyrekryteringen till kriminalitet. De senaste åren har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet tagit flera initiativ för att stärka kommunens förebyggande arbete. Vi har flyttat ut socialtjänsten till bostadsområdena, anställt fler fältassistenter och fler brobyggare. Brobyggarna är en viktig resurs för att skapa relationer mellan föräldrar, elever och skolan. I budgeten för 2023 förstärker vi också elevhälsan med fler skolkuratorer och utökar bemanningen i socialtjänstens första linje.

Annons

Samarbetet mellan polisen och Sundsvalls kommun har också stärkts. Sedan början av 2023 är två socialsekreterare lokaliserad hos polisen och samordnar arbetet med SSPF-modellen. SSPF är en modell där skola, socialtjänst, polisen och fritidsverksamhet samarbetar och jobbar tillsammans mot nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer. Barn och unga i riskzon ska fångas upp tidigt genom förebyggande insatser och ett stärkt samarbete runt den enskilde.

Men vi vill göra mer. Utifrån aktuell lägesbild slöt Sundsvalls kommun i mitten av februari ett handslag tillsammans med polisen med gemensamma prioriteringar för att bryta nyrekryteringen av unga till kriminalitet. Bland åtgärderna som det enats om finns exempelvis en förlängning av finansiering av SSPF samt att inleda ett gemensamt brottsförebyggande arbete tillsammans med restauranger och handel. Vi ska också öka antalet kvällsvandrade vuxna och genomföra åtgärder för att förebygga otrygga miljöer i bostadsområdena.

Annons

På kommunfullmäktige i april ska det fattas beslut om fler insatser för att förhindra att kriminella nätverk växer fram. Socialtjänsten får i uppdrag att ta fram rutiner och modeller för avhopparverksamhet för de som vill lämna kriminalitet. Vi ger dessutom ett uppdrag till socialtjänsten att tillsammans med Mitthem och barn- och utbildningsnämnden att utreda hur kommunen kan underlätta för familjer som vill bryta destruktiva livsmönster.

Annons

Alla barn och unga har rätt till en barndom utan kriminalitet och våld. Vi kommer fortsätta arbeta intensivt för att alla, kvinnor som män, flickor som pojkar, ska känna trygghet och framtidstro i Sundsvall.

Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande

Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Helge Sjödin (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan