Annons

Annons

Annons

Debatt
Bussgods behövs – främst för företagen på landsbygden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tillgången till fungerande paketombud för länets invånare är överlag bra, visar konsultföretaget Rambolls undersökning från 2021, men för många länsinvånare framför allt inom Ånge, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner utgör bussgods en avgörande faktor för tillgången till fungerande godsleveranser.

Bussgods är viktigt för landsbygden och dess företagare, och därmed också för hela länets tillväxt, skriver debattförfattarna.

Bild: Ove Öst

Annons

Det är därför glädjande att majoriteten i regionfullmäktige ställer sig positiva till beslutet att KTM (Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten) förvärvar en tredjedel av aktierna i Bussgods i Norr AB, en fråga som Centerpartiet varit drivande i. Detta för att möjliggöra tillgången till fungerade godsleveranser i hela Västernorrland.

Annons

I och med näthandelns framväxt och utveckling ställs höga krav på goda och fungerande godsleveranser från och till företag och länsbor. Pakethantering ökar överallt och vill vi att Västernorrland ska vara attraktivt att bo, leva och driva företag i behöver hela länet tas tillvara på och alla kommuner ha den service som krävs för att samhället ska fungera, även de områden där marknaden idag inte kan lösa det. Bussgods är viktigt för landsbygden och dess företagare, och därmed också för hela länets tillväxt.

Bussgods levererar dagligen gods och paket över hela Västernorrland, genom att använda bussar som redan finns i trafik för persontransport till att även leverera gods är dessutom klimatsmart och ekonomiskt försvarbart. Bussgodstransporterna täcker även upp delar av förluster för persontrafiken på linjer med få passagerare och pressar på så vis ner regionens kostnader för kollektivtrafik.

Fungerade godsleveranser är en förutsättning för att kunna bedriva näringsverksamhet och konkurrera på lika villkor för flera företag i länet. Möjligheten att få tag på exempelvis reservdelar eller varor regelbundet under veckans alla arbetsdagar ska inte vara sämre i inlandet än i resten av länet.

Annons

Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsen ordförande Örnsköldsvik

Johan Andersson (C), kommunstyrelsen ordförande Sollefteå

Hans Forsberg (C), kommunalråd Sundsvall

Ida Stafrin (C), oppositionsråd Kramfors

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan