Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kilometerskatt ett hot mot näringen i länet

En höjd kilometerskatt för den tunga trafiken slår hårt mot åkerinäringen i Norrland konstaterar folkpartiet i en rapport.

De 1,40 kronor per kilometer som oppositionen vill lägga till skulle motsvara mellan åtta och tolv procent av åkeriernas omsättning. Och ensamåkare riskerar att slås ut.

Annons

Riksdagsledamot Solveig Hellquist, Fp, menar att det rör sig om en landsbygdsskatt som oppositionen vill genomföra. För i glesbefolkade områden saknas alternativ till lastbilstransporter.

– Det är ett ödesval för Norrland, de rödgröna vill att vi ska straffas för våra långa avstånd.

Inte heller anser Solveig Hellquist att det rör sig om en miljöskatt för det blir inte färre transporter om den införs, behovet kvarstår i alla fall att köra ut timmer från skogen.

Och hon får medhåll från branschen.

– Vi bedömer att skatten inte får några positiva miljöeffekter då det är så få transporter som går att flytta över till andra transportslag. 90 procent av frakterna är kortare än 30 mil och i vårt län finns inga alternativ till lastbilar.

Enligt rapporten innebär kostnaden att det blir svårare att få lönsamhet inom åkerinäringen med risk för ökad arbetslöshet.

– Det är också en fråga om hur många mindre företag som orkar med att anskaffa mera teknik och få mera administration, säger Elisabeth Wiklund, regionansvarig i länet för Sveriges åkeriföretag norr.

För Sundsvalls Expressbyrå skulle kostnaden för skatten uppgå till 11,2 miljoner kronor, 7,9 procent av bolagets omsättning. För det mindre bolaget Brorsons Åkeri skulle det kosta 3,9 miljoner, motsvarande 11,9 procent av omsättningen.

För åkerierna blir det en kostnad per bil på mellan 112 000 och 294 000 kronor beroende på årlig körsträcka.

– I slutänden är det industrin, transportköparna och konsumenterna som kommer att få betala, säger Elisabeth Wiklund.

Det finns förslag på att kilometerskatten ska differentieras, det skulle innebära att administrationen skulle skena iväg till miljardbelopp, hävdar Solveig Hellquist.

Mer läsning

Annons