Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljööverdomstol avgör tvisten om grustäkten i Juni

/
  • I går besökte ledamöterna i miljööverdomstolen täkt i Juni. De förvånades över att någon har satt upp en skylt som förbjuder tillträde till området.
  • Enligt personal från Vägverket är det 600 meter till campingen, men de boende menade att det är 250 meter till planlagt område där det finns 300 fritidshus. I mitten lagman Ulf Bjällås.
  • Här vill Vägverket bryta sandningssand. Ansökan gällde från början 199 000 ton sand under tio år men i går blev det klart att sandbehovet är bara 10 000 ton per år. Resten ska gå till betongindustrin.

Redan 1993 meddelade miljönämnden länsstyrelsen att Bergafjärden ska användas för friluftsliv och inte för täktverksamhet. Men när Vägverket kom med en ansökan, körde alla instanser över miljönämnden. I går var jurister från miljööverdomstolen på plats för att bilda sig en uppfattning.

Annons
När täkten i Juni öppnades på 1950-talet var länsstyrelsen tillsynsman. Senare överfördes tillsynsansvaret till miljönämnden som 1993 förbjöd täktverksamheten.
Det viktigaste skälet var föroreningsrisk av vattentäkten, sade miljöchef Stig Johansson.
Vattentäkten ligger endast 200 meter från grustäkten.
Länsstyrelsen lade byggförbud i Bergafjärden 1976 eftersom vatten- och avsloppsfrågorna inte var lösta. Kommunen arbetade i tio år för att hitta en lösning. De boende tog det ekonomiska ansvaret och skapade en vattentäkt eftersom de såg att täktverksamheten skulle upphöra, berättade minnesgode Stig Johansson.
Trots att länsstyrelsen alltså sedan 1993 känt till att kommunens inställning godkände länsstyrelsen Vägverkets ansökan i maj 2005. Miljödomstolen i Östersund gjorde detsamma i december 2005.

I går lyssnade jurister från miljööverdomstolen på när fyra män från Vägverket produktion argumenterade mot privatpersoner och deras ombud samt mot Stig Johansson och Rolf Nygren från miljökontoret.
Vägverkets ansökan gällde från början 199 900 ton sand under tio år. Länsstyrelsen beslöt att Vägverket får ta ut 99 900 ton fram till slutet av 2010.
Stig Johansson ifrågasatte om Vägverket behöver ta ut så mycket sand eftersom man enligt fastighetskontoret använder allt mindre sandningssand i Sundsvallsområdet.
Ballastingenjör Jan Skoglund medgav att det räcker om Vägverket får bryta 10 000 ton per år för sandning.
Så tillståndet kan halveras? frågade lagman Ulf Bjällås.
För att täcka kostnaderna för avslutning måste vi ta ut mer och sälja sand till betongindustrin, svarade Jan Skoglund.
Motparten reagerade på att betongindustrin inte nämnts in ansökan.
Ombuden för privatpersonerna påpekade att det finns ett miljömål att halvera uttaget av naturgrus fram till år 2012 och att man ska sträva efter att ersätta sand med bergkross.
Bergkross går inte att använda på 70- och 90-vägar. Bilarna blir blästrade, hävdade Jan Skoglund.
De boende är också oroliga för att täkten påverkar friluftslivet negativt och att trafiken och bullernivån ökar.
De boende längs Mjösundsvägen och Kyrkmons skola har protesterat mot ökad trafik av tunga lastbilar, men Vägverkets plan enligt informationen i går är att använda Daccavägen via Skottsund till Kvissleby centrum.
Stig Johansson påpekade också att den tänkta täkten strider mot kommunens översiktsplan.
Det är märkligt att länsstyrelsen kör över miljönämnden och ger tillstånd till något som vi planerat på ett annat sätt, sade Stig Johansson.

Mer läsning

Annons