Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

2015 riskerar att bli ett förlorat år för Sundsvalls kommun

Annons

Med anledning av kommunens delårsrapport för januari till augusti som visar svart på vitt hur majoriteten har förvaltat de löften de gav inför valet och som de sedan omsatte i sin budget för 2015. 

För drygt ett år sedan, inför budgetarbetet för år 2015 tog kommunens tjänstemän fram en syntesrapport som varnade för att Sundsvalls kommun står inför sex stora utmaningar som också är starkt kopplade till kommunens strategi för hållbart tillväxt till år 2021, RIKARE. Inte i något av dessa fall kan majoriteten tydligt visa på framgång.

Två av de viktigaste utmaningarna är: Utbildning med målet Sveriges bästa skola 2021 samt utmaningen att skapa social hållbarhet. Dessa två utmaningar är dessutom lika de löften om jobb, skola och sociala investeringar som socialdemokraterna gick till val på.

Vi är alla rörande eniga om att en bra skola krävs för att Sundsvall ska kunna utvecklas på ett positivt sätt, en förutsättning för ett attraktivt Sundsvall. Därför sattes målet Sveriges bästa skola 2021 under förra mandatperioden. Fullmäktige lade då också en kraftfull beställning att skolan är en prioriterad angelägenhet för alla kommunens förvaltningar och bolag. Men för att lyckas måste skolan ha resurser och få ett bra politiskt ledarskap.

Inom området social hållbarhet påpekar syntesrapporten att människor hamnar i utanförskap på grund av bristande samordning i det förebyggande arbetet inom kommunkoncernen och med andra samhällsaktörer. Det är inte acceptabelt.

Delårsrapporten visar att år 2015 riskerar att bli ett förlorat år och det gör oss oroliga. Delårsrapporten redovisar en rad mål som antingen inte kan bedömas eller som inte uppnås.

Här är några exempel:

• Målet inom jobb och arbetsliv är bland annat "att ingen ska vara arbetslös". I delårsrapporten står det att det är svårt att bedöma graden av måluppfyllelse därför att det är så långsiktigt.

• Målet att "studie- och yrkesvägledningen är integrerad i undervisningen så att eleverna utvecklar kompetenser för att kunna fatta beslut om framtida studie- och yrkesval": Kommer bara delvis att uppnås.

• Målet att "Alla elever har tillgång till goda APL- och praktikplatser": Kommer inte att uppnås 2015.

• Målet att "Alla elever når målen i alla ämnen": Kommer inte att uppnås 2015.

Och så vidare på punkt efter punkt.

Politikers roll är sätta vettiga mål och se till att resurser finns för att uppnå dessa. Men också att skapa struktur, motivation och arbetsglädje i organisationen så att målen kommer att uppnås. Då krävs politiskt ledarskap och handlingskraft. Tyvärr visar delårsrapporten på motsatsen och att 2015 riskerar att bli en förlorat år inom många områden i Sundsvalls kommun och det oroar oss.

Angel Villaverde (MP)

Gruppledare i kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel