Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla behövs för äldremåltider i toppklass

Annons

Ett foto på en av hemtjänstens matlådor i Sundsvalls kommun har under de senaste dagarna fått stor spridning i sociala och traditionella medier, och utlöst en debatt om den måltidskvaliteten i den svenska äldreomsorgen i stort.

Vi i Kost & Näring, branschföreningen för landets kost- och måltidschefer och en del av chefsorganisationen Ledarna, välkomnar att dessa viktiga måltider nu ägnas betydligt större uppmärksamhet än vanligt.

För många äldre är måltiderna en av de allra viktigaste faktorerna för deras välbefinnande. Måltiderna ska både vara en guldkant på tillvaron och en glädje i vardagen, på samma gång är de helt avgörande för att undvika undernäring och alla de sjukdomar som följer av att man inte får i sig tillräckligt med bra, näringsrik mat.

Det råder inget tvivel om att kvaliteten på den matlåda som skickades till den 92-åriga kvinnan i Sundsvall ligger mycket långt under både vad man som äldre ska kunna förvänta sig. Kommunens måltidschef agerade också omedelbart för att i kontakt med köket gå till botten med orsakerna till den uppkomna situationen.

I den debatt om äldreomsorgsmaten som följt i kölvattnet av fotot på matlådan hörs nu "sanningar" om att kost- och måltidscheferna skulle vara olämpliga att leda de offentliga äldremåltidsverksamheterna. Vi menar att det förhåller sig precis tvärtom.

Runt om i Sverige serveras en vanlig dag runt tre miljoner offentliga måltider, varav cirka 350 000 inom äldreomsorgen. Kompetenta, engagerade kockar och övrig personal i köken är givetvis en absolut nödvändighet för att lyckas leverera en jämn och hög kvalitet, eller måltidsglädje. Men för att fungera väl kräver de stora verksamheter som detta handlar om också professionell ledning: planering, inköp, styrning, organisation och verksamhetsutveckling. Det vill säga just de områden som kost- och måltidscheferna ansvarar, och är utbildade, för. Resultatet av detta lagarbete är i de flesta fall goda och näringsriktiga måltider – i sociala medier delas nu foton på några av dessa – som våra äldre gäster gläds över och ser fram emot.

Med det sagt: allt fungerar inte perfekt. Ibland till och med dåligt. Sveriges kost- och måltidschefer står därför tillsammans med kockar och kökspersonal, riks- och kommunpolitiker inför stora utmaningar.

Brukarundersökningar så som PRO:s Äldrebarometern visar att kvalitetsupplevelsen inom äldremåltiderna varierar kraftigt från kommun till kommun. Kost & Näring anser att detta "måltidslotteri" är oacceptabelt och driver därför kravet om en lagstiftad kvalitetsnivå för äldremåltiderna, motsvarande den lagstiftning som sedan 2011 finns för skolluncherna och som bidragit till att höja dessa måltiders status och prioritet markant.

Kost & Näring vill se en tydlig kvalitetslagstiftning för äldremåltiderna som:

• Utgår ifrån ett helhetsperspektiv där måltidens alla aspekter tas i beaktande. Stämning, bemötande, servering – en god måltid är så mycket mer än maten på tallriken!

• Sätter en hög lägstanivå för den måltidskvalitet som kommunerna ska garantera alla äldre i omsorgen, oavsett boendeform.

• Stärker och förtydligar den enskildes rätt att påverka hur och när hen äter sina måltider.

• Ger möjligheter till konkreta sanktioner mot kommuner som varaktigt misslyckas med att nå upp till kvalitetskraven och därigenom bryter mot lagen.

Det ansvar vi har gentemot våra äldre när det gäller måltiderna är för viktig för att fastna i en debatt där den ena yrkesgruppen ställs mot den andra. Kockar, kökspersonal, kost- och måltidschefer och politiker – alla behövs för att det gemensamma målet om äldremåltider i toppklass ska kunna uppnås. Varje dag, året om.

Läs mer här:

Blev grinfärdig över kommunens matlåda till 92-åriga mamman

Kommunens måltidschef: "Jag avbryter semestern för att utreda detta"

Därför fick 92-åringen den torftiga matlådan – kommunen tar allvarligt på kritiken

Marianne Backrud-Hagberg

Ordförande Kost & Näring

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel