Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla får det sämre av nedskärningar i vården

Kommentar till överläkare Alfred Jansons insändare i TÅ, ÖA och på Allehanda.se.

En man kommer in med ambulans till Sollefteå sjukhus med så allvarlig hjärtrytmstörning att det krävs upprepade elstötar för att hålla liv i honom, han tas till Intensivvårdsavdelningen och det startas akut dialys för att behålla honom i livet. Patienten lever i dag. En kvinna kommer in till sjukhusets akutmottagning med så lågt blodvärde att man omedelbart startar blodtransfusion, kvinnan får hjärtstillestånd och återupplivas. Hon lever i dag. Detta är ingen falsk trygghet, det är en högst reell trygghet. Ingen av dessa patienter hade överlevt en transport till annat sjukhus.

Jag är läkare i en gemensam länsklinik och jag vet att vi behöver ett fungerande länssjukhus. Det är så sjukvården hierarkiskt är inrättad i dag. Ett länssjukhus skall kunna ta hand om de svåraste sjuka, det ligger i begreppet länssjukhus. Länssjukhuset kan i dag tyvärr inte hantera patienterna i länet, inte ens de som finns i sitt eget upptagningsområde. Till största delen beror detta på bemanningsproblematik. Därför behövs alla länets sjukhus. Länets innevånare skall ha en likvärdig sjukvård, det är inget lokalpatriotiskt tillkännagivande, det specificeras i landstingets målbeskrivning.

Viss vård i Sundsvall är mycket dyrare än samma vård på länets övriga sjukhus, särskilt den vård som patienterna får som skickas utomläns, utan att efterhöra om vårdmöjlighet finns på något av länets övriga sjukhus. Viss vård bedrivs mycket effektivt på Sundsvalls sjukhus, men effektiviteten och kompetensen finns också på de övriga två sjukhusen. Tyvärr så lyfter man ofta inte blicken utanför sitt närområde för att till exempel förmedla sitt kunnande till kollegor inom sin länsklinik. Alfred Jansson är särskilt duktig på vissa kirurgiska ingrepp, om han förmedlade sina kunskaper till övriga kollegor så kan fler patienter i länet bli behandlade på länets alla sjukhus.

Att viss vård är dyrare i Sollefteå än i Sundsvall är självklart, åldersfördelningen skiljer sig markant. En äldre patient kräver mer insatser och därmed sannolikt också längre vårdtid till en högre kostnad. Det är inget konstigt med det.

Stafettkostnaden på Sundsvalls sjukhus är ca 65 miljoner kronor, i Sollefteå 25 miljoner. Störst behov finns dock inom primärvården, det vill säga utanför sjukhusen.

Löneskillnader föreligger alltid, det beror delvis på att rekryeringsförhållandena är helt olika mellan en storstadsregion och landsbygd. Det är inget konstigt med det heller.

Att man får bättre vård genom att skära ned ordentligt ter sig för mig en gåta, skär vi ner får alla det sämre. Det är just detta som måste förmedlas till länets alla innevånare, även de i Medelpad. Stängs Sollefteå sjukhus ned så skall majoriteten av ytterligare 14 000 akutmottagningsbesök, drygt 3 500 ytterligare operationer och 10 000-tals mottagningsbesök hanteras på Sundsvalls sjukhus. Vården blir inte bättre för medelpadingen då.

Landstingets dåliga ekonomi räddas inte av nedskärningar. Ekonomin kan endast komma i balans med hjälp av en offensiv satsning inbegripen lokal styrning på respektive sjukhus, länsgemensamt samarbete, alternativa/nya arbetssätt, förbättrade rekryteringsmöjligheter, större medarbetarinflytande och minskad central administration.

Alfred, välkommen till mig i Sollefteå så skall vi lära av varandra!

Mats Åström

Överläkare länsgemensamma kliniken Operationscentrum

Insändaren har redigerats av ansvarig redaktör i Sundsvalls Tidnings pappersupplaga.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel