Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla mår bra av att cykla

Replik på "Miljövidrigt att göra hårdtrafikerade E4 smalare", ST 27 november.

”Ta en titt ute i verkligheten” tycker signaturen Fyrhjuling. Och visst är det en del av verkligheten att det är trångt på många gator och vägar i Sundsvall på morgonen och på eftermiddagen. Vårt sätt att bygga samhället de senaste drygt 50 åren har medfört att bilen har blivit viktig för många för att de ska kunna komma från bostaden till arbetet och till alla andra platser de behöver besöka under en dag.

Men verkligheten är också att vi har en skenande global uppvärmning. 2015 ser ut att bli det varmaste året någonsin sedan vi började mäta temperaturen på vår planet. Trafiken svarar för 30 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Verkligheten är också, att luften i Sundsvall är hälsovådlig att andas längs flera av våra gator. Halterna av kvävedioxid och partiklar ligger nära eller över de gränsvärden som finns, och långt över det miljökvalitetsmål som Riksdagen har fastställt. Vi kan med hjälp av spolning, sugning och dammbindning hjälpligt klara gränsvärdena, men för att klara miljökvalitetsmålet måste trafiken minska. Verkligheten är vidare, att Sundsvallsborna är fetare och sjukare än riksgenomsnittet och att sjuktalen ökar. Enligt WHO är fysisk inaktivitet en av de allra viktigaste orsakerna till en lång rad olika sjukdomar. Enligt en rapport från dåvarande Vägverket 2009 är det fler människor som dör och blir sjuka av den brist på motion som uppkommer när människor använder bil i stället för att gå eller cykla, än det är av trafikolyckor eller luftföroreningar.

Det finns således en lång rad skäl till att det är klokt att försöka minska bilresandet. Det finns också goda möjligheter att göra det i Sundsvall. 40 procent av alla bilresor i Sundsvalls kommun är kortare än fem kilometer. Så korta resor går ofta lika fort eller fortare att göra med cykel. En betydande del av Sundsvallsborna bor inom fem kilometer från sitt arbete. Ytterligare en stor andel bor nära en hållplats för våra stadsbussar och kan utan stora uppoffringar välja bussen i stället för bilen. Andelen bilresor i Sundsvall är betydligt högre än i liknande städer, som Umeå eller Gävle. Det finns ingen anledning att anta att detta är något av Gud givet som måste bestå i all framtid. Om vi kan minska andelen bilresor i Sundsvall till samma nivå som i Umeå, så försvinner alla köer i trafiken i Sundsvall.

Den stora förändringen av trafiksystemet i Sundsvall gjordes redan för flera år sedan, när bygget av E4 startade och trafiken norrifrån fick ledas in på en provisorisk väg med två körfält, inklämd mellan ombyggnaden av den gamla motorvägen och Trafikgatan. Det fungerade, om än med visst gnissel och med en överflyttning av trafik till bland annat Timmervägen, Hagavägen och Tunabäcksvägen. När bron blev klar behöll vi två av de tidigare fyra körfälten mellan Skönsberg och Skepparplatsen. Även detta fungerar, även om det är trångt morgon och eftermiddag.

Det som nu föreslås är en obetydlig förändring i förhållande till det som redan gjorts. Sträckan mellan Skepparplatsen och Sjögatan föreslås få behålla sina fyra körfält. Från Sjögatan till Köpmangatan föreslås däremot en minskning från fyra till två körfält. Men det är korsningarna som bestämmer hur mycket trafik som kan komma fram. Att antalet körfält på sträckan mellan korsningarna minskar har liten betydelse.

Vi är därför övertygade om att den föreslagna utformningen kommer att fungera lika väl som dagens situation. Nu är det rätt gott om tid innan förslagen ska genomföras; byggstart planeras först 2017. Så det finns gott om tid att studera de föreslagna ombyggnaderna och möjligen prova provisoriska åtgärder. Så ser vi alla hur det blir och Fyrhjuling och andra slipper oroa sig.

Björn Abelsson

Trafikplanerare (snart f.d.)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel