Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ändringar för tjänstedirektiv föreslås

Annons
Brottsoffer med utländsk bakgrund löper större risk att få sin polisanmälan nedlagd.
En genomgång av 10 000 anmälningar visar att den största skillnaden när det gäller anmälningar från kvinnor finns i polismyndigheterna i Västra Götaland och Skåne. Där är det 14 procents större risk att en anmälan läggs ner om kvinnan har utländsk bakgrund. I Stockholm är skillnaden 11 procent. Även bland männen finns stora skillnader mellan dem med svensk respektive utländsk bakgrund som utsatts för brott, enligt granskningen.
Först skenade kostnaderna och reglerna skärptes. Nu minskar kostnaderna för äldres tandvård.
I vårbudgeten som presenterades på torsdagen slår regeringen fast att kostnaderna för tandvård för alla som är 65 år och äldre väntas bli lägre än beräknat. Orsaken är att färre än väntat ansöker om att få tandvård inom ramen för högkostnadsskyddet.
Lägre kostnader innebär inte att Försäkringskassan nobbar äldre som behöver en ny protes, försäkrar Jan Håkansson som är försäkringstandläkare på Försäkringskassan.
Högkostnadsskyddet innebär att ingen ska behöva betala mer än 7 700 kronor för tandvård och infördes 2002.
En officer har anmälts för sexuella trakasserier av sju värnpliktiga kvinnor.
Det skedde på samma kadettbal där en annan officer försökte slita kläderna av manliga värnpliktiga.
Kvinnorna tycker officeren uppträtt påträngande. Han var chef för åtminstone några av kvinnorna.
Det framgår att officeren var berusad. Han beskrivs som mycket ångerfull men har inte avstängts.
 Jag har fortfarande förtroende för honom. Det betyder inte att jag ursäktar honom men jag tycker inte hans handling är fog för avsked, säger regementschefen.
Det fokuseras för lite på utredning och lagföring av organiserad brottslighet i Sverige.
 Vi behöver ett sorts svenskt "FBI", säger Björn Blomqvist, vice överåklagare vid riksenheten mot korruption.
Ett tema i kriminalpolitisk debatt är polisens behov av "skarpare instrument": avlyssning, övervakning och registrering.
 Men det är för mycket fokus på informationsinhämtning. När informationen finns felar utredningar, åtal och domar, sade Björn Blomqvist vid ett seminarium i EU-kommissionens regi i Stockholm.
 Om vi har identifierat 35 nätverk som sysslar med narkotika, när slår vi då ut det första av dem? undrar han.
Daniel Maioranas rymningsplaner från Hall togs inte på allvar av den 22-årige vårdaren, men ändå ställde han upp för att underlätta dennes tillvaro på flykt.
 Jag kunde inte säga nej, sade han inför Södertälje tingsrätt på torsdagen.
Vårdaren gjorde det, enligt åklagaren, möjligt för de fyra internerna att fly från Hallanstalten i somras.
 Jag var Maioranas lakej på utsidan av anstalten men inte motorn vid rymningen, sade 22-åringen.
Han har tonat ned sin egen roll och bara erkänt att han hjälpt Daniel Maiorana med vissa inköp före flykten.
Två dagar före den planerade flykten gick kvinnan och köpte det vapen som skulle användas för att hjälpa morddömde 33-årige Dariusz Ledzion att fly från Regionpsykiatriska kliniken i Växjö. Kvinnan riskerar nu åtal för grovt främjande av flykt.
Både Ledzion och den 21-åriga häktade kvinnan har förnekat hennes roll i flykten. Men när polisen i hennes plånbok hittade inköpskvittot till vapnet, en soft air gun, tvingades kvinnan medge att hon ljugit.
Versionen de båda lämnat om att han hade haft vapnet gömt på en toalett inne på sjukhusområdet stämde inte.
Det är tidigare känt att kvinnan morgonen den 21 mars hyrde flyktbilen.
Liseberg lockar flest besökare av alla nöjesanläggningar i Sverige. Omkring tre miljoner kommer varje år, och ytterligare expansion är på gång.
Marknadschef Pelle Johannisson säger att man inom några år ska utvidga söderut och att det i så fall blir vinteröppna attraktioner så att man kan ha öppet året om.
Årets stora nyhet är bergochdalbanan Kanonen, en explosiv investering för 55 miljoner kronor där vagnarna skjuts iväg från stillastående till en hastighet på 75 kilometer i timmen inom två sekunder.
Världens stora floder är hårt exploaterade. Över hälften, 172 av 292, är reglerade av dammar.
De största och biologiskt mest värdefulla floderna är samtliga påverkade av människans ingrepp, visar den första heltäckande globala studien.
 Om man jämför de sex kontinenterna har Europa störst andel floder som påverkats starkt, säger professor Christer Nilsson vid Umeå universitet.
Graden av påverkan har hittills berott på en kombination av befolkningstäthet och ekonomisk utvecklingsnivå. Men nu finns planer på att bygga ut 46 stora vattendrag, varav 40 av de hotade floderna ligger i fattigare länder.
Skandias styrelse har reviderat sin policy för ersättning utöver baslönen. Bolaget inför dels en ny kort- och långsiktig rörlig lönekomponent för chefer, dels ett resultatandelssystem för merparten av medarbetarna i Sverige.
Den rörliga lönedelen för Skandias chefer består av en kortsiktig och en långsiktig del. Den korta mäts mot finansiella mål för respektive enhet och den långsiktiga mäts mot resultatmålet för hela koncernen. Båda programmen har ett tak på 30 procent av respektive medarbetares baslön.
Dessutom återinförs en vinstandelsstiftelse för Skandias personal i Sverige. Den kan ge maximalt 25 000 kronor om året.
Det blir ingen ny kommunstrejk. På torsdagen kom fack och arbetsgivare överens om ett nytt tvåårigt avtal.
Den utåt sett mest kontroversiella frågan om höjda minimilöner blev en halv seger för facket. Kommunal hade krävt att ingen ska tjäna under 15 000 kronor i månaden. Det fick facket igenom från och med den 1 april nästa år, men bara för dem med yrkesförberedande gymnasieutbildning.
I löneökningar landade avtalet på ungefär 3 procent mer per år eller i genomsnitt en femhundring mer i månaden respektive år. Av detta är Kommunals cirka 400 000 berörda medlemmar garanterade minst 175 kronor mer per månad för vart och ett av åren.
Stockholmarna försörjer sina storstadskollegor i Malmö och Göteborg. Det är resultatet av den skattemässiga kommunutjämningen, visar siffror från Statistiska centralbyrån.
Största bidragstagare i absoluta tal är Malmö kommun som får ett bidrag på drygt 2,5 miljarder kronor. Därefter kommer Göteborg med knappt 1,7 miljarder kronor. Största bidragsgivare till utjämningssystemet är Täby, nästan 460 miljoner kronor, följt av Stockholms stad med 347 miljoner kronor.
Räknat per invånare får Danderydsborna betala mest, 11 000 kronor var, medan Pajalaborna får det största bidraget per invånare, 22 500 kronor.
Svenska studenter vill jobba i svenska bolag. Ericsson och dotterbolaget Sony Ericsson har tagit sig tillbaka som teknologistudenternas drömarbetsplatser. Ekonomerna vill jobba på Ikea.
Det visar den 17:e företagsbarometern, där ekonomi-, teknologi- och data/IT-studenter får ranka vilka arbetsplatser de vill jobba på. Över 9 000 studenter har svarat på undersökningen som utförs av Universeum Communications.
Studenterna har också fått svara på frågor kring framtida förväntningar. Kvinnorna önskar sig betald övertid, vidareutbildning, extra semester och sjukvårdsförmåner. Männen vill ha tjänstebil, bonuslön, vinstdelning och aktieoptioner.
Högre priser på kläder, skor och bensin motverkades i mars av lägre priser på mat. Konsumentpriserna steg med måttliga 0,2 procent mellan februari och mars. Den allt hårdare kampen om matkunderna får nu genomslag i konsumentprisindex. Lågprisföretagen har tvingat fram prissänkningar och de genomsnittliga matpriserna sjönk med 1,2 procent under mars.
Inflationstakten dämpades på nytt och var i mars nere på 0,1 procent jämfört med 0,7 procent i februari, enligt statistik från Statistiska centralbyrån.
Fortfarande ligger prisökningstakten långt under Riksbankens inflationsmål.
Bolåneinstitutet SBAB slopar topplånen för sina kunder. Det innebär att man nu kan låna upp till 95 procent av bostadens kostnad till samma ränta som för ett bottenlån. Förändringen gäller även de omkring 6 000 som redan har ett topplån hos SBAB.
Tidigare kunde man som kund hos SBAB låna upp till 75 procent av bostadsvärdet till bottenlånesats som för ett rörligt lån ligger på 2,95 procent. Topplånet låg på 4,95 procent.
Men storbankerna räds knappast SBAB:s ändrade policy. På Föreningssparbanken säger man att man redan i dag har många kunder som inte har topplån.
För att undvika trafikinfarkter i Europa föreslår Volvo att fler länder accepterar 25 meter långa lastbilsekipage. Då kan tre korta ersättas med två långa, vilket både blir effektivare och miljövänligare eftersom bränsleförbrukningen minskar.
För att lobba för en sådan utveckling hölls på torsdagen en genomgång med ett 30-tal europeiska facktidningsjournalister. Tidigare i veckan har ett liknande seminarium hållits med representanter för transportmyndigheter.
En fungerande infrastruktur bedöms som nödvändig om Europa ska kunna leva upp till EU:s mål att ta en ledande roll i världsekonomin.
EU-parlamentet ska kräva rejäla ändringar i det omstridda förslaget om friare tjänstehandel i EU, anser församlingens föredragande i frågan, tyska Evelyn Gephardt.
Gephardt föreslår att tjänstedirektivet ska vara underordnat lagar om minimilöner, kollektivavtal eller arbetsmarknadslagar generellt i det land där tjänsterna utförs. Och det ska inte väga tyngre än ett lands lagar om socialförsäkring. Ett antal branscher bör undantas helt.
 Jag tycker att det verkar ganska bra, men det är inte säkert att det blir så här i slutändan, säger Jan Andersson, s-ledamot i EU-parlamentet.

Mer läsning

Annons