Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avloppskris i sommaridyllen

/

Sörfjärden exploderar under sommaren till ett havsnära befolkningscentrum.
Här finns kommunens största möjlighet till inflyttning och åretrunt-boende i fritidshus.
Om vatten- och avloppsfrågorna var lösta.

Annons
"En tickande miljöbomb", sade förre byggnadsinspektören Sven-Erik Norlin vid ett sammanträde i augusti i fjol och tänkte på de olösta avloppsfrågorna.
Från kommunens sida skulle en gammal konsultutredning snabbt få nytt liv men nu har åter ett år gått utan att något konkret hänt.
Sommaridyllen är i viss grad en brokig samling med avlopp. Det är allt från utedass till markinfiltrationer, brunnar och tankar. En del avlopp går direkt eller indirekt till Gnarpsån eller bäckar - i båda fallen ut i havet. Hamnföreningen har nyligen tagit upp frågan om köksavlopp som leder ut i Gnarpsån.
Ett av de största problemen är att enskilda avlopp kan skada grannars vattenbrunnar. För ett par år sedan avgjordes ett rättsfall i ett sådant ärende.
Vattenförsörjningen är löst via en rad vattenföreningar. Kvaliteten på vattnet varierar.
ST har pratat med flera fritidsboende som står i valet och kvalet - satsa på en egen anläggning eller vänta på kommunen.
Vid fjolårets augustimöte deklarerade fritidsboende Karl-Erik Berglund att många skulle betala den kommunala anslutningsavgiften i förskott bara något hände. Han själv skulle göra det på direkten.
Ansvarig kommunal tjänsteman är Kaj Engström.
Han är den förste att beklaga att något inte hänt eller händer.
Det är säkert riktigt att det i Sörfjärden finns kommunens kanske främsta möjlighet till utveckling. Och jag håller med dem som tar upp miljöproblemen, säger han.
Varför har då inget hänt?
Det beror på arbetsbelastningen. Jag klarar inte av att driva ärendet på grund av alla andra arbetsuppgifter.
Ska något hända, måste jag frikopplas från det övriga, åtminstone få jobba halvtid med enbart Sörfjärden. Eller att vi anställer en kraft utifrån som får ägna sig åt Sörfjärdenfrågan.
Det handlar om investeringar i grävningar, ledningar och ett reningsverk på kanske elva miljoner kronor.
Det är en tidsödande process med alla markägare- och myndighetskontakter. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska vara med.
Den gamla konsultutredningen, som tillkom efter en motion av Börje Lindblom (fp), gjordes för de 140-talet hushållen söder om Gnarpsån. Området norr om ån och nya Ol Erstäkten togs inte med. Totalt handlar det om cirka 250 fastigheter, de allra flesta för fritidsboende.
För Ol Erstäkten fungerar vatten och avlopp väl men vid en kommunal investering skulle även Ol Erstäkten komma med, säger Kaj Engström. Vattnet, som kommer från grusåsen längs Gnarpsån, räcker lätt för hela Sörfjärdens behov. Det har en kollega till mig garanterat.
Vad ska hända för att något ska hända?
Att det fattas ett politiskt beslut om att genomdriva Sörfjärdenprojeketet. Och att pengar anslås.
Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är normalt 50 000 kronor. Den kan dock bli högre om fullmäktige så beslutar. Anslutningsavgifterna gör att kommunen inte behöver riskera att förlora pengar.
Man kan tänka sig att ha olika avgifter, att de som investerat i egna anläggningar får ansluta sig för en lägre kostnad.
Erfarenheter från Rönnskär i Stocka och Mellanfjärden visar att så gott som alla anslutit sig till kommunalt vatten och avlopp då möjligheten givits.
Och att fastighetsvärdena sedan ökat med 100 000-tusentals kronor, konstaterar Kaj Engström.
Kommunalrådet Stig Eng (c) noterar att man tog upp ärendet i fjol höst och att ansvaret för att driva det lades på Kaj Engström.
Vid de badvattenprover som tagits under åren har inte någon nämnvärd påverkan registrerats.

Mer läsning

Annons