Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Belöningar ska locka fångar att sköta sig

Särskilda förmåner och möjlighet att lämna fängelset redan efter halva strafftiden — för den som sköter sig.
Så ser framtidens kriminalvård ut enligt ett nytt förslag.
Justitieminister Thomas Bodström är positiv.

Annons
Hur straffet ska avtjänas bör formas efter individen, enligt huvudprincipen i förslaget till ny kriminalvårdslag som på torsdagen lades fram av Kriminalvårdskommittén.
När den dömde påbörjar sitt straff ska en individuell plan upprättas. I den ska det framgå vad som förväntas av den intagne samt vilka mål som ska eftersträvas under fängelsetiden. Det ska också framgå vilka sanktioner som kan vara aktuella om fången inte sköter sig.

Belöningar
Hur väl planen följs avgör vilka förmåner fången har. Ju bättre man sköter sig desto högre upp hamnar man i förmånssystemet.
En lyckad missbruksbehandling kan till exempel leda till belöningar i form av ökat utbud av fritidsaktiviteter eller tillstånd till fler besök.
En fånge som sköter sig exemplariskt ska också till exempel kunna få vistas utanför fängelset under hela dygnet i så kallad utökad frigång efter halva strafftiden. Frigången ska kunna pågå fram till den dag som den dömde kan beviljas villkorlig frigivning.
Förslaget ska dock inte förväxlas med villkorlig frigivning enligt kommitténs ordförande, lagman Barbro Thorblad.
 Det är en helt annan kontroll över den som får utökad frigång. Här ska man kunna ställa krav på tät kontakt med anstalten, och sköter man inte de uppsatta villkoren så återintas man och fortsätter att avtjäna straffet.

"Väldigt positiv"
Fångar som allvarligt missköter sig kan förutom att gå miste om extra förmåner efter särskild prövning få avtjäna hela strafftiden på anstalten.
Justitieminister Thomas Bodström hade på torsdagen ännu inte hunnit läsa igenom hela förslaget men hade tagit del av huvudprinciperna.
 Jag är väldigt positiv till att man bryter det stelbenta system vi har, där det inte spelar någon roll om man uppför sig väl eller missköter sig, man får ändå sitta två tredjedelar, säger Bodström till TT.
 I nästan alla länder har man ett flexiblare system. Nu har vi chansen att införa det, och det klart att vi ska göra det.

Mer läsning

Annons