Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dela upp novemberlovet i Ånge

/
  • Erik Lövgren ordförande i humanistiska nämnden beklagar att det inte blev något av projektet med arbetsrotation bland lärarna.

Låt den västra och den östra delen av Ånge kommun ha novemberlovet vid olika veckor.
Det föreslås i en analys av enkätsvaren i ett arbetsrotationsprojektet bland lärarna.
Projektet såg dock aldrig dagens ljus, men finns kvar för framtiden.

Annons
Anledningen till att projektet drogs igång i Ånge var från kommunens politiker att pedagogerna på samtliga stadier skulle sätta sig in och få ökad förståelse för andra stadier eller någon annan skola i kommunen.
Men det blev aldrig något av projektet.
Trots detta så sammanställdes rapporten efter de enkätsvar som lärarna lämnat.
I sammanfattningen i den enkät som lärarna besvarat konstateras att det finns brister i lärarnas kunskap om de andra verksamheterna. Av gymnasielärarna är det 21 procent som uppgett att de har mycket god kännedom om det närliggande stadiet, högstadiet. För högstadielärarna är samma siffra 17 procent vad gäller mycket god kännedom om de närliggande stadierna, grundskolan och gymnasiet.
Inte heller bland grundskollärarna och förskolan upp till årskurs sex blir siffrorna bättre. Där har 14 procent uppgivit mycket god kännedom om högstadiet och förskolan.
Allra sämst är det med förskolan. Där är samma jämförelsesiffra "ynka" 8 procent konstateras i resultatet.
Bäst bevänt pekar det mot att vara bland gymnasielärarna och sämst bland förskollärarna om andra stadier.
Det kan bero på förskolans pedagogik som innebär att föräldrar hämtar och lämnar barnen där varje dag och därmed möter en pedagog som kan berätta om verksamheten som bedrivs där konstateras i slutrapporten.
Det kan vara en förklaring till de höga siffrorna poängteras i sammanfattningen av enkäten.
Men motståndet till arbetsrotationsprojektet i Ånge är mycket stort bland lärarna.
En anledning kan vara att lärarna ansett att det varit störst brister när det gällt förankringen av projektet konstateras vidare i sammanfattningen.
Men ett förslag av projektledaren Carina Nilsson finns med i sammanfattningen trots att det inte blev någon arbetsrotationsförsök.
Och det är att novemberlovet delas upp mellan den östra och västra delen av kommunen. Den västra delen kan ha sitt novemberlov vecka 44 och den östra delen vecka 45. Den västra delen besöker skolor under tre dagar den första lovveckan och tvärt om för den östra delen.
På så sätt kan man få bättre kännedom om verksamheten på andra skolor och därmed kan arbetsrotation vara ett bra sätt att nå dit konstateras i rapporten.
Erik Lövgren, ordförande i humanistiska nämnden beklagar att det inte blev något försök.
Att lägga loven vid olika tidpunkt är nog svårt att genomföra då vi nu försöker att lägga loven samtidigt i hela länet. Men rapporten finns för framtiden om vik vill försöka återkomma, säger han.

Mer läsning

Annons