Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enkät som ska få ungdomar att stanna i kommunen

Vilka levnadsvillkor har ungdomarna i Timrå. Det svaret väntas komma under 2006. Bakgrunden är att Timrå är en av de kommuner i landet där ungdomar ska få svara på en enkät som vänder sig till 40.000 ungdomar i hela landet.

Annons
Det är Ungdomsstyrelsen har utvecklat ungdomsenkäten Lupp (står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att landets kommuner ska få bättre kunskap om sina ungdomar.
Svaren på enkäten kan användas som underlag för kommunernas framtida beslut. Frågorna i den elektroniska enkäten som skickades till kommunerna i måndags handlar om allt från synen på inflytande och demokrati i kommunen, hur unga har det i skolan, fritidsutbudet, arbete och hälsa, till vad ungdomarna har för framtidsplaner.
Ungdomsstyrelsen menar att i kommuner med stor utflyttning kan det vara centralt att ta hänsyn till ungdomar i framtidsplaneringen. Flera av de kommuner som deltar i enkäten har ställt sig frågan: "Hur ska vi göra för att få våra ungdomar att satsa på vår kommun i framtiden?"
Ungdomar är en resurs som står för mycket nytänkande och kan bidra till att kommunen utvecklas, säger Magnus Björkström, utredare på Ungdomsstyrelsen.
Kommuner som i enkäten får reda på att de har en låg andel unga som vill bo kvar eller starta eget företag, kan påverka utvecklingen genom att göra insatser för att stärka ungas vilja att stanna och satsa. Att ungdomar trivs i kommunen är en grund för att de i framtiden ska välja att bosätta sig där.
Enkäten är en av de största som genomförts i Sverige. Totalt deltar ungdomar i 32 kommuner. Timrå är den enda kommunen i Västernorrland.
Ungdomsstyrelsen menar att enkäten kan användas både för att utveckla kommunernas hela verksamhet och förbättra ungas villkor på de olika orterna. Om enkäten genomförs regelbundet i en kommun kan den användas till att följa upp effekterna av de beslut som fattas. Det finns också möjlighet att jämföra resultaten i kommunerna med varandra och med resultaten från en nationell enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen har genomfört.

Flera kommuner har tänkt använda resultaten av enkäten i sin stadsplanering, säger Elin Sjöberg, utredare på Ungdomsstyrelsen. Det handlar exempelvis om att skapa trygga utemiljöer och att bygga bostäder som efterfrågas. Att skaffa kunskap innan beslut fattas är ett sätt att undvika felsatsningar.
Resultaten från ungdomsenkäten Lupp beräknas vara klara i början av 2006.

Mer läsning

Annons