Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fageråsen blir naturreservat

Annons
Fageråsen i nordvästra hörnet av Lögdö vildmark blir nu ett större naturreservat än tidigare. Länsstyrelsen har lämnat förslag till Timrå och Sundsvall, de kommuner som berörs, på skötselföreskrifter för reservatet.
Reservatet omfattar marker som under drottning Kristina kom att utnyttjas av de finska nybyggare som bodde i anslutning till området. Under mitten av 1800-talet gjordes en del blädningar i området, vilket innebar att man högg de största träden.
Kvar blev tallar av dålig kvalité som nu står kvar som relikter i en 150-årig skog. Området har drabbats av flera skogsbränder, vilka kan spåras på dessa gamla tallstubbar och torrakor. Något moderns skogsbruk har aldrig bedrivits på Fageråsen och det är en anledning till att man nu avsätter ett större område som reservat.
Marken ägdes tidigare av SCA som fortfarande har kvar jakträtten. Det är endast under jakten som fordon för att frakta fram fällda djur accepteras inom reservatet. Övriga besökare får parkera efter den skogsbilväg som går på västra sidan av reservatet. En särskild parkeringsplats finns i höjd med norra änden av reservatet. Där ska också en informationstavla sättas upp som berättar vilka naturvärden som finns i olika delar av reservatet. Vid denna parkering utgör en stig som är den bekvämaste vägen att ta sig in i området.
Om kommunerna godkänner länsstyrelsen förslag till skötselplan kan den börja tillämpas nästa år.
Befintliga stiga ska märkas upp och spångas över myrmark, broar byggas över åar. Den gamla kalkugnen i områdets sydvästra del ska bli mer tillgänglig genom röjning runt platsen. En informationstavla ska berätta om ugnens funktion och historia.
Vissa insektsarter som är sällsynta och som finns i området ska regelbundet inventeras, för att följa utvecklingen.
Naturligt uppkomna skogsbränder ska bara bekämpas på de ställen de hotar att sprida sig utanför området, eller vid naturliga brandhinder som bäckar och åar.
Vägvisning till området ska förbättras under året på sträckan från Rundbacken till Rigåsen.
Den som vill studera förslaget till skötselplan kan uppsöka exempelvis biblioteket i Vivsta eller kommunkontoren i Timrå och Sundsvall.

Mer läsning

Annons