Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fakta: De apatiska barnen

Det finns inga uppgifter om att svenskar skulle ha dödats eller skadats under bombvågen i London på torsdagsmorgonen, uppgav UD:s presstjänst vid 15.30-tiden.
En apatisk asylsökande tonårspojke från Uzbekistan och hans familj får stanna i Sverige, enligt ett vägledande beslut från regeringen.
Men det betyder inte att alla apatiska barn får uppehållstillstånd — varje fall ska bedömas individuellt.

Annons
Det är enligt UD en nästan omöjlig uppgift att uppskatta hur många svenskar som finns i Londonområdet just nu.
 Det bor omkring 40 000 svenskar permanent där, men därtill kommer de omkring 1,3 miljoner svenskar som årligen besöker London, säger Kent Öberg på UD till TT.
Han uppger att man fått många samtal med förfrågningar om svenskar men att den konsulära avdelningen än så länge klarar av dem med befintlig personal.
UD står i ständig kontakt med ambassaden i London som fortlöpande rapporterar och i händelse av att svenskar skadats är den myndighet som först får veta det.
Svenska kyrkan i London har däremot varit nerringd.
 Telefonerna har varit glödheta här hela morgonen, säger Carin Sjöström på pastorsexpeditionen.
 Det är många som ringer från Sverige och vill ha tag i sina anhöriga eftersom det inte går att komma fram på mobil. Men vi har inte hört talas om svenskar som skadats.
 Vi har beslutat att hålla kyrkan öppen så länge som det behövs, säger Sjöström.
Svenska Ulrika Eleonora-församlingen finns i centrala London, bara ett kvarter från t-banestationen Edgware Road där en av explosionerna inträffade.
Bankkoncernen Nordeas Londonkontor ligger mitt i finansdistriktet.
 Alla är i säkerhet. De följer det här noga och är förstås väldigt oroliga, säger presschefen Boo Ehlin.
Omkring 60 personer arbetar på Londonkontoret, varav 1012 personer kommer från Norden.
Svenskan Helena Brodin var en av dem som evakuerades från tunnelbanan.
 Vi fick bara veta att det var något slags elfel som slagit ut hela systemet, sade hon till TT.
Maria Giertta arbetar på Deutsche Bank mitt i City.
 Vi har blivit tillsagda att inte lämna byggnaden, säger hon till TT.
Deutsche Banks kontor ligger 100 meter från ett av de ställen där det först rapporterades om en sprängladdning.
 Regeringens beslut säkerställer att de sjukaste barnen kommer att få stanna i Sverige, säger migrationsminister Barbro Holmberg sedan regeringen på torsdagen fattat det principiellt viktiga beslutet.
Hon betonar att barns egna asylskäl ska utredas och bedömas självständigt:
 Man måste ta hänsyn till att barn kan uppleva förföljelser på ett annat sätt än vad vuxna gör.
Större hänsyn ska också tas till hur barnet påverkas av en avvisning.
Den 13-årige pojken, vars ärende regeringen behandlat sedan Utlänningsnämnden överlämnat fallet, får tillsammans med sin familj permanent uppehållstillstånd på humanitära grunder. Pojkens allvarliga hälsotillstånd, i kombination med osäkerheten i Uzbekistan och risken för att en avvisning skulle skada pojken ytterligare ligger till grund för beslutet.
 De blev naturligtvis lyckliga i familjen. Däremot kan pojken inte förstå detta i dag, de kommer att behöva tala om det för honom om och om igen tills han har förstått att han inte behöver vara rädd längre, säger familjens juridiska ombud, advokat Siri Leithoff.
Men torsdagens beslut betyder inte att alla apatiska asylsökande barn får stanna.
 Det ärende som vi har fattat beslut om är ett enskilt ärende. Det ärendet är vägledande för hur Migrationsverket och Utlänningsnämnden sedan kommer fatta beslut. Vad som är viktigt är att det måste göras individuella bedömningar i varje enskilt ärende, säger Barbro Holmberg.
Socialstyrelsen ska ta fram rekommendationer för att förebygga att barn utvecklar så kallat uppgivenhetssymptom. Tidiga stödinsatser ska utvecklas. I uppdraget ingår också att ta fram rekommendationer för hur barnen ska vårdas och behandlas. Socialtjänstens roll uppmärksammas särskilt.Exempel kan vara riktlinjer för hälsosamtal där man kan fånga upp familjer som ligger i riskzonen, enligt migrationsminister Barbro Holmberg.Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2005. (TT)
Regeringen slår fast att individuell prövning ska gälla alla asylärenden.Barns egna asylskäl ska utredas och bedömas självständigt. Barn kan uppleva förföljelse och fruktan på ett annat sätt än vuxna och det ska vägas in i bedömningen av barns asylskäl.Större hänsyn ska tas till hur barn påverkas av en avvisning. Regeringen betonar att risken för att ett barn tar bestående skada i sin psykosociala utveckling vid ett återvändande ska ges större tyngd.Situationen i Uzbekistan bedöms vara sådan att människor från Uzbekistan för närvarande bör beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Källa: Regeringskansliet (TT)
En rapport har kunnat kartlägga 424 asylsökande barn med uppgivenhetssymptom sedan den 1 januari 2003.Omkring 180 är fortfarande under behandling.Några har gradvis blivit sämre, andra pendlar mellan olika symtom. Symtomen varierar mycket.Barnen kommer företrädesvis från Centralasien (53 procent) och forna Jugoslavien (31 procent).Flera har varit på flykt under lång tid, såväl i sina hemländer som i andra europeiska länder, innan de kommit till Sverige.Några har tillfrisknat direkt sedan de fått uppehållstillstånd, andra har inte blivit bättre ett år efteråt.

Källa: Rapport från den nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymptom (uppdaterad version). (TT)

Mer läsning

Annons