Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fakta: Så sköter kommunerna arbetet mot kvinnovåld

Den borgerliga alliansen forcerar arbetet med sina skatteförslag för att snabbt kunna lägga fram alternativ till socialdemokraternas höjda skatter.
Folkpartiet spjärnar emot samtidigt som finansminister Pär Nuder vill flytta fokus från höjd skatt till skattefusk.
Slagna och hotade kvinnor får för dåligt stöd, visar svenska Amnesty i en rapport om kommuners kvinnofridsarbete inför kvinnodagen den 8 mars.

Annons
Med ett och ett halvt år kvar till valet har Göran Persson och fp-ledaren Lars Leijonborg tävlat i att skicka iväg testballonger. Persson har uttalat sig om höjda kommunalskatter och moms, Leijonborg om skattestopp. Båda har skapat oro i sin omgivning.
 Det har kommit i gång en märklig diskussion om att de borgerliga inte skulle föreslå skattesänkningar, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt, som menar att fakta talar för sig själva i detta fall.
Han vill att alliansen forcerar arbetet och redan i vår presenterar ett skatteförslag som gynnar låg-och medelinkomsttagare.
Även centerledaren Maud Olofsson har vänt sig emot en borgerlig politik som närmast kan betraktas som socialdemokraterna light. Hon vill se ett tydligt alternativ.
 Jag hoppas att ett första steg kan tas redan i vår. Det är dags för de lågavlönade kvinnorna att få sänkta skatter, säger hon.
Kd-ledaren Göran Hägglund är inne på samma linje.
Samtidigt försöker finansminister Pär Nuder flytta fokus från höjda skatter till skattefusk. I en debattartikel i Dagens Nyheter varnar han för gigantiskt skattefusk. Nuder lovar ökad skattekontroll och skärpa sanktioner. Nuder berättar för TT om samtal han har haft med både fack och arbetsgivare inom tjänstesektorn, om deras krav på en nationell samling mot skattefusk och svartarbete.
 Det var en väckarklocka. Det här håller på att växa. Det är en normupplösning på gång, säger han.
Nuder har flera förslag på gång, säger han.
Bland annat håller en arbetsgrupp inom departementet på att se över om det går att övergå till schablonbeskattning av vissa branscher som taxi, frisörer och restauranger. Ett förslag ska skickas ut på remiss under våren.
Endast hälften av de kommuner som ingår i Amnestys studie har någon form av handlingsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Och bara 3 av dessa totalt 214 kommuner har, enligt Amnesty, konkreta program med klara riktlinjer om vem på kommunen som ska göra vad, när, och hur om ett fall av hot eller våld mot en kvinna uppmärksammas.
Många kommuner säger sig vidare samverka med aktörer som försäkringskassa, polis, eller skola men bara 37 kan visa en organiserad form för sådan samverkan där också socialförvaltningen ingår.
Det visar svenska Amnestys rapport "Har ej prioriterat frågan" som presenterades på måndagen, dagen före internationella kvinnodagen den 8 mars.
Rapporten är en uppföljning av en rapport som Amnesty gick ut med i november. Då hade 141 av landets 290 kommuner svarat på enkäten. Den nu aktuella uppdaterade versionen, som täcker in 214 kommuner, bekräftar bilden från i höst.
 En del kommuner arbetar bra, men alldeles för många brister på viktiga punkter, säger Katarina Bergehed, kampanjsamordnare vid Amnesty i Stockholm.
Att en kvinnas möjlighet att få stöd varierar så mycket från kommun till kommun är inte acceptabelt, slår Amnesty fast.
Bara 6 av 214 kommuner har upprättat ett kriscentrum för utsatta kvinnor. Många kommuner förlitar sig i praktiken på ideella kvinnojourer, enligt Bergehed.
 Jourerna gör en oerhört viktig samhällsinsats. Ändå ser vi att 10 procent av kommunerna inte ger något bidrag alls och att ett stort antal bara ger symboliska bidrag.
Totalt 214 kommuner har svarat på den enkät som ligger till grund för Amnestys studie.En dryg fjärdedel, 55 kommuner, säger sig kunna erbjuda så kallat skyddat boende för kvinnor som utsätts för våld.93 kommuner gav år 2004 bidrag till ideella kvinnojourer, på mellan 2,10 och 9,90 kronor per invånare. 20 kommuner lämnade inget bidrag alls. Härnösand och Hofors toppar listan med över 20 kronor per invånare. Snittet för samtliga var 4,93 kronor per invånare och år.Totalt 63 av 214 kommuner hade tagit fram informationsmaterial om vart hotade eller misshandlade kvinnor kan vända sig.Amnesty gav i november ut en första version av rapporten "Har ej prioriterat frågan" om kommunernas insatser för kvinnofrid. Då hade 141 av 290 kommuner svarat. De flesta saknade en handlingsplan för hur mäns våld mot kvinnor konkret ska bekämpas och skillnaderna i kommunernas insatser var stora. Nu har rapporten uppdaterats efter att ytterligare 73 kommuner svarat. Den nya rapporten bekräftar bilden, enligt Amnesty.År 2003 polisanmäldes 22 500 fall av kvinnomisshandel, en ökning med runt 2 000 fall sedan år 2000.
Källa: Svenska Amnesty och Brottsförebyggande rådet (Brå). (TT)

Mer läsning

Annons