Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler äldre ska bo hemma i framtiden

Kommunernas äldreomsorg går allt mer ut på att fler äldre ska bo kvar hemma.
Det är den mest dramatiska och omfattande förändring som pågår just nu inom äldreomsorgen, enligt en lägesrapport från Socialstyrelsen.

Annons
Inriktningen mot att äldre ska bo kvar hemma i stället för att flytta till särskilt boende har förstärkts. Det som sker ute i kommunerna är att vårdplatserna för de äldre inom det särskilda boendet i allt större utsträckning omvandlas till hemtjänst.
I närmare hälften av landets kommuner har platserna i särskilt boende minskat de senaste fyra åren. Och i hälften av dessa kommuner har samtidigt antalet personer med hemtjänst ökat, framgår av rapporten.
 Samtidigt som platserna inom särskilt boende minskar kommer en allt större andel av platserna där att upptas av personer med demenssjukdom i olika stadier. I framtiden kommer också äldre demenssjuka att öka, säger Lennarth Johansson som varit projektledare.
Anhörigas hjälp kommer att få stor betydelse för de äldres livskvalitet.
 De anhöriga gör väldigt stora insatser och är kanske den viktigaste faktorn för att göra det möjligt för de äldre att bo kvar hemma, säger Lennarth Johansson.

Läkemedel
En undersökning från 20022003 som återges i lägesrapporten visar att bland de cirka 300 000 äldre som bodde hemma fick omkring 240 000 hjälp av anhöriga, enbart av dem eller tillsammans med hemtjänsten. Av dem som behövde och fick hjälp svarade anhöriga ensamma för drygt 60 procent av samtliga hjälpinsatser.
Socialstyrelsen betonar i rapporten att utvecklingen kräver ökade insatser för att stötta de anhöriga och även förbättrade arbetsvillkor för de anställda inom äldrevården. Socialstyrelsen pekar vidare på stora brister vid de äldres konsumtion av läkemedel.
 Här krävs krafttag. Läkarnas samordningsansvar för patienternas läkemedel måste bli tydligare. Likaså vårdgivarens ansvar för att organisera regelbundna läkemedelsuppföljningar, säger Lennarth Johansson.

Stora skillnader
Felaktig läkemedelsanvändning får allvarliga konsekvenser såväl för den enskildes hälsa som för samhällets ekonomi, konstateras i rapporten. De som är 75 år och äldre utgör i dag en knapp tiondel av Sveriges befolkning men de använder minst en fjärdedel av alla läkemedel.
I rapporten tar Socialstyrelsen vidare upp de stora kostnadsskillnaderna för äldrevården inom olika kommuner.
 Det är stora och i vissa fall dramatiska skillnader och vi ser inte vad de beror på, säger Lennarth Johansson.
Detta behöver analyseras är Socialstyrelsens slutsats. Den lägsta vård- och omsorgskostnaden låg på 28 600 kronor per invånare över 65 år medan den högsta hamnade på drygt 75 000 kronor.

Mer läsning

Annons