Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemsjukvården i Ånge i stort sett bra

Hemsjukvården vid vårdcentralen i Ånge fungerar i stort sett bra. Men det finns områden som måste förbättras. Det konstaterar Socialstyrelsen efter en inspektion.

Annons
Det var i maj som Socialstyrelsen gjorde en inspektion vid vårdcentralen.
Inspektionen och en enkätundersökning som gjorts ligger bakom den rapport som tagits fram.
I rapporten konstateras att något systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete inte bedrivs. Och generellt sett saknas uppföljningsbara mål för hemsjukvården. Bristerna i samverkan består främst av bristande information då patienterna skrivs ut från sjukhuset. Många insatser i hemsjukvården ska ofta utföras med kort varsel vilket kan vara svårt att uppfylla för primärvården, skriver Socialstyrelsen i sin rapport.
Någon individuell vårdplanering uförs inte och det förekommer inga individuella planer på rahabiliteringsområdet. Men en utveckling är på gång konstaterar Socialstyrelsen vidare i sin rapport.
Och man slår också fast att hemsjukvården i huvudsak förefaller att fungera bra. Men samtidigt konstaterar Socialstyrelsen att det finns områden som behöver förbättras för att patientsäkerheten och kvaliteten skall uppfylla fastställda krav.
De områden som man pekar på är att det måste finnas systematiskt kvalitetsarbete med konkreta och uppföljningsbara mål för hemsjukvården.
Dessutom måste tillgängligheten till läktare förbättras. Men även sjuksköterskor på jourtid så att hembesök och medicinska bedömningar kan äga rum när det finns behov. Svårare fall ska ansvarig läkare bedöma. Läkare skall också finnas som ett stöd till den sjuksköterska som ansvarar för hemsjukvården.
Vidare pekar Socialstyrelsen på att rutinerna för avvikelsehantering av hälso- och sjukvårdskaraktär som inträffar förs till vårdcentralen.
Socialstyrelsen ställer nu krav på att de påpekanden som gjorts rättas till för att utveckla hemsjukvården.

Mer läsning

Annons