Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jägarna vill kunna skydda sin hund

Jägare vill få rätt att skjuta när deras hund blir angripen av varg. Med dagens regler är detta straffbart.

Annons
 För inte så länge sedan var det skottpengar på varg. I dag blir det fängelse i sex månader för den som försvarar sin hund, sade den förre riksjaktvårdskonsulenten Bo Thelander vid Svenska jägareförbundets årsstämma i Umeå.
Statens rovdjurspolitik var en av de heta frågor som diskuterades när jägarna samlades till sin 175:e årsstämma. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist var målet för en kanonad från Jägareförbundets ordförande Owe Wictorin.
 Rovdjurspolitiken är på väg mot ett haveri. Människorna i den tredjedel av landet som berörs känner att deras livsstil är hotad, sade den tidigare överbefälhavaren.
Regeringens bristande hantering av jakt- och viltvårdsfrågor är förödande för jägarnas förtroende för regeringen och stödpartierna, enligt Wictorin, som krävde ett bättre samspel mellan parterna och att regeringen omedelbart skulle inleda diskussioner med jägarna.

Svårt innefatta hund
Jordbruksministern sade sig vara medveten om de intressekonflikter som finns i rovdjursfrågan och är inställd på att lösa dem.
 Rovdjurspolitiken har ett starkt stöd hos allmänheten, betonade Ann-Christin Nykvist. Att stödet inte alls är lika starkt i en del av de områden där rovdjursstammen växt sig starkast är jordbruksministern dock införstådd med.
En av de åtgärder som nu är aktuella är att skriva om jaktförordningen så att det blir tillåtet att skjuta varg som angriper inhägnad tamboskap. Men detta är inte tillräckligt för att vända opinionen menade jägarna, som ansåg att det är orimligt att inte en sådan lagändring också skulle innefatta att även jakthundar kan skyddas på samma sätt.
Detta skulle enligt jordbruksministern innebära svåra rättssäkerhetsproblem genom att det inte är lätt att bevisa vad som verkligen hänt i skogen.

Stå för sakkunskapen
Regeringen har nu preciserat Jägareförbundets uppdrag att leda delar av jakten och viltvården i Sverige. Uppdraget innebär att förbundet fortsatt ska stå för sakkunskap om annat vilt än stora rovdjur, jakt- och viltvårdsfrågor samt viss viltforskning. Uppdraget förändras på så sätt att förbundet inte längre ska delta i arbetet med rovdjursinventering.
Därför minskas bidraget för det allmänna uppdraget från staten med 1,5 miljoner kronor för 2005. Totalt får nu Svenska jägareförbundet 43,5 miljoner kronor ur viltvårdsfonden för att man ansvarar för den praktiska viltvården i landet.

Mer läsning

Annons