Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kortison kan hjälpa mot fobier

Människor med spindelfobi eller social fobi kan få kraftigt minskad rädsla – eller till och med bli av med sin skräck – med hjälp av kortison.

Annons
Kortison, som i kroppen omvandlas till stresshormonet kortisol, kan påverka människans minnesfunktion. Forskare i Schweiz har gett det till försökspersoner med social fobi som är rädda för att stå i centrum för andra människors uppmärksamhet och spindelfobiker och sett en tydlig lindring av rädslorna.
 Viktiga rön, kommenterar Mats Fredrikson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet och expert på fobier, för TT.

Luden spindel
I den schweiziska studien, som publiceras i tidskriften PNAS, gav forskarna kortison i tablettform till hälften av 40 försökspersoner med social fobi en timme innan de utsattes för sin värsta skräck; att tala inför andra människor. Under experimentet fick de fylla i olika formulär där de skattade sin rädsla. Det visade sig att kortisongruppens obehag var signifikant mindre än det hos de 20 som fick sockerpiller.
Studier av 20 spindelfobiker gav liknande resultat. Dessa gavs kortison eller placebo en timme innan de fick titta på en bild av en luden spindel. Övningen upprepades sex gånger under två veckor. Den sista gången fick kortisongruppen ingen tablett men effekten betydligt minskat obehag verkade kvarstå.
 Rimligt, om man utgår från att kortisonets effekt har med hjärnans minnesprocesser att göra, att man "lär av" de mer obehagliga minnena och "lär på" lättare upplevelser, säger Fredrikson.

Glömma skräck
Han illustrerar sitt resonemang genom att berätta om försök som gjorts på friska, vilande människor. De gavs kortison och mätningar visar att nervaktiviteten i deras minnesnätverk i hjärnan blev mindre. Därför drar forskarna slutsatsen att kortison påverkar minnesfunktionen, det blir helt enkelt svårare att minnas tidigare upplevelser med substansen i kroppen. Samtidigt gör kortison att det blir lättare att lära in det som sker här och nu.
Om fobier har med tidigare obehagliga upplevelser av spindlar, hissar, torg eller sociala sammanhang att göra borde kortisonet således kunna hjälpa fobikern att glömma gamla skräckupplevelser och i stället fylla på med nya, mer positiva intryck av företeelsen, resonerar de schweiziska forskarna i PNAS. De har dock inte mätt nervaktiviteten i hjärnorna hos sina försökspersoner. Fredrikson beskriver deras undersökning som väl genomförd, men understryker att själva teorin om hur minnet och ångesten påverkas är en gissning.
 Det vore spännande att göra om studien i en miljö där man kan mäta nervaktiviteten i hjärnan, så man ser om den minskade ångesten verkligen har med minnet att göra, säger han.

Grottmänniskor
Kortison är ett syntetiskt framställt läkemedel. I kroppsegen form kallas det kortisol och är ett stresshormon som görs i binjurarna. Kortison som tas i tablettform omvandlas snabbt till kortisol i kroppen. Som läkemedel har kortison många användningsområden bland annat ges det till människor med astma och till cancerpatienter som får cellgifter. Fredrikson utesluter inte att även deras minnesfunktion påverkas, men sådana studier har inte gjorts.
Omkring 15 procent av svenskarna drabbas någon gång i livet av fobier som är så starka att de stör deras livsföring. Social fobi behandlas med ångestdämpande så kallade SSRI-preparat och beteendeterapi (båda formerna har effekt på mellan 50 och 75 procent av patienterna). Andra fobier behandlas med exponering, att den rädde gradvis utsätts för den fruktade situationen, vilket hjälper i mellan 75 och 90 procent av fallen. Fobiker i Sverige får inte kortison ännu.
 Men studien är viktig, kognitiv beteendeterapi fungerar inte för alla. Om människor som har problem kan hjälpas så är det bra, säger Fredrikson.
TT: Vad beror fobier på?
 Mellan 30 och 40 procent är ärftligt. Men frågan är om man ärver själva rädslan eller förmågan att lära sig att bli rädd.
 Det finns teorier som talar för att fobierna härstammar från vår tid som grottmänniskor. Och faktum är att människor oftare är rädda för sådant som ansågs farligt förr i tiden. Ingen har fobi för bilar som ju är riktigt farligt i våra dagar.

Mer läsning

Annons