Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsklinik för röntgen får nej i utredning

Någon gemensam länsklinik för röntgen behövs inte i Västernorrland.
Nackdelarna är större än fördelarna och det samarbete som krävs håller på
att utvecklas ändå.
Det är slutsatsen som dras i en utredning inom området medicinsk diagnostik
i landstinget.

Annons
Bakom rapporten står Gunnar Sundström, docent i klinisk fysiologi och
tidigare chefsläkare i Härnösand-Medelpad, och han förordar status quo
ifråga om organisationen.
Ett inrättande av länsklinik för röntgen har inget stöd hos professionens
företrädare eller hos sjukhusdirektörerna i landstinget. Det finns dock ett
behov av en förbättrad samverkan mellan röntgenklinikerna i länet. Viljan
till detta finns men ett över tid hållbart genomförande behöver ha stöd i
ett beslut på landstingsnivå, menar Gunnar Sundström.
Inom den så kallade funktionsdiagnostiken (EKG, ultraljud,
lungfunktionsprov och mycket annat) konstateras att utformningen är ganska
lika vid medicinklinikerna i länet.
Men teknikval och kompetensutveckling är inte alltid samordnad med centra
för funktionsdiagnostik (klinisk fysiologi) på länssjukhuset i Sundsvall.
Det vill Gunnar Sundström ändra på för att säkra ett bästa utnyttjande av
landstingets resurser.
Ytterligare ett förslag är att bryta loss enheten för sjukhusfysik från
klinisk fysiologi i Sundsvall och skapa ett särskilt "GAGNA-Sjukhusfysik".
Då kommer man runt problemet med en olycklig dubbelroll i dag.
Sjukhusfysik skulle på så sätt befrias från risken att uppfattas i
beroendeställning till de enheter de har uppdraget att myndighetsövervaka
strålskyddet på, om de lyfts ur sin nuvarande koppling till en enskild
delförvaltning och klinik inom denna, framhålls i rapporten.
Utredningen har genomförts under våren och försommaren och gäller
diagnostik inom "bild och funktion". Laboratoriespecialiteter som klinisk
kemi och patologi ingår inte.
Rapporten har i dagarna överlämnats till landstingsdirektör Sara Ekström.
Hon har inte hunnit ta del av innehållet och meddelar att frågorna nu först
ska behandlas på tjänstemannanivå. Något ärende för politiskt beslut är
inte aktuellt än på en tid.
Klas Leffler
klas.leffler@st.nu
0611-554830

Mer läsning

Annons