Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsstyrelsen kritiserar bristande samverkan

/
  • Norra Morängsviken i Stocka är ett av de havsnära områden som kommunen vill bebygga men som länsstyrelsen säger nej till på grund av strandskydd och riksintresse.

Nordanstigs kommun planerar på sitt sätt, Vägverket och Banverket på andra. Länsstyrelsen reagerar mot det i ett yttrande om kommunens översiktsplan. Den avstyrker även byggnationer inom strandskyddade och riksintressanta områden.

Annons
Framtiden för E4 och Ostkustbanan skissas av både kommunen och de statliga organen. Genom att planeringarna skiljer sig åt ger inte den kommunala planen en realistisk vägledning för framtida beslut, menar länsstyrelsen.
Länsstyrelsen saknar även en redovisning av de planerade mötesstationerna på Ostkustbanan, Å i Jättendal och Tjärnvik i Gnarp. De ingår i Banverkets framtidsplan fram till 2015.
Ej bebygga riksintresseområden
Kommunen har även planer för bebyggelse i riksintresseområden som även är strandskyddade. Det gäller främst Klasudden i Sörfjärden och därmed blir översiktplanen enligt länsstyrelsen inte ett realistiskt beslutsunderlag.
Vad gäller Klasudden betonar länsstyrelsen att regeringen två gånger beslutat att inte godta bebyggelse.
Länsstyrelsen undrar även över vad kommunen menar med utvecklingsområden. Ett sådant är Kölsjön - Hassela Finnbygd. Det framgår inte av planen hur riksintressena där ska bevaras.
Underkänt för Hårte/Stocka
Utvecklingsområdet i Moningssands västra del underkänns också eftersom Dyrån, som klassas som av riksintresse för naturvården, berörs. I Hårte är det samma sak - stränder och uddar av riksintresse bebyggs i den kommunala planeringen.
Kommunen får underbetyg även för utvecklingsområden i Stocka och Strömsbruk som överlappar riksintresseområden och detsamma gäller Sundbodvallen i Jättendal.
Länsstyrelsen saknar ett resonemang om konflikten med riksintressena.

Mer läsning

Annons