Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Närstående fick socialbidrag och svarta löner

Närstående till Nordanstigs före detta socialchef Ann-Christine Pettersson fick enligt kommunrevisorn Stefan Sahlin socialbidrag till elräkningar och körkort.
En närstående fick 170 280 kronor i ett utlägg för öppet kontaktmannaskap.

Annons
Det framgår av den revisorsrapport som offentliggjordes på fredagen.
Det heter att arbetsinsatsen för de 30-talet personerna, som fått 1,75 miljoner i omkostnadsersättningar för öppna kontaktmannaskap, varit ingen eller mycket liten.
För ett kontaktmannaskap var arvodet 3 500 per månad och den oredovisade (svarta) omkostnadsersättningen 2 500. Hittills har inte arvodena granskats av revisionen, enbart omkostnadsersättningen har kontrollerats.
Flera kontaktpersoner, som inte varit kommunanställda, har själva haft behov av egna kontaktpersoner enligt en modell med hjälp till självhjälp som tillämpats på socialförvaltningen.
Stefan Sahlin har efter intervjuer med anställda på socialförvaltningen noterat att de varit utsatta för stor press för att utföra arbetet enligt Petterssons direktiv.
¤ En närstående har från februari 2000 - augusti 2005 fått 170 280 kronor i omkostnadsersättning för det som kallas öppet kontaktmannaskap. Kan tolkas som en i hög grad svart lön.
¤ En närstående fick i maj i år 8 050 kronor i socialbidrag för att betala en elräkning. En tjänsteman på förvaltningen utförde betalningen men Pettersson såg till att så skedde.
¤ En närstående fick under 2000-2001 ett belopp på 20 000 kronor i socialbidrag för körkort. Handläggaren betalade ut pengarna på order av Pettersson. Ansökningshandlingar, bedömningar med mera saknas.
Samma person fick senare socialbidrag på 3 000 och 2 381 kronor. Vederbörande betalade tillbaka en del och skulden var i oktober i år 9 881 kronor.
¤ Ann-Christine Pettersson fick i år själv ett arvode på 10 875 kronor och en omkostnadsersättning på 7 917 kronor för en insats med öppet kontaktmannaskap. Avtalet signerades av ifo-chefen Marianne Smed som var underställd Pettersson.
Stefan Sahlin anser att konstruktionen med öppet kontaktmannaskap bryter mot socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. Cheferna och handläggarna kan anses ha brutit mot arbets- och delegationsordningen. Det saknas politiska beslut i omsorgsnämnden.
Ann-Christine Pettersson var ansvarig. Före sin tid som socialchef var hon chef för individ- och familjeomsorgen och hade enligt Stefan Sahlin även fått delegationen och ansvaret för kontaktmannaskapen under förre socialchefen Gert Persson som slutade 2002.
Sahlin lägger allt ansvar på Pettersson.
För ST uppger Gert Persson att Ann-Christine Pettersson som chef för individ- och familjeomsorgen och all myndighetsverksamhet hade direkt delegation från politikerna och själv var ytterst ansvarig för dem.
Hade jag känt till verksamheten med öppna kontaktmannaskap, hade jag satt stopp för den, säger Gert Persson. Ann-Christine Pettersson skulle ha informerat omsorgsnämnden om den och även jag borde ha fått information.

Mer läsning

Annons