Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nätspritsförbud strider mot EG-rätt

/
  • Sveriges förbud mot att beställa sprit via internet strider mot EU-rätten, anser EU:s generaladvokat.

Enligt generaladvokaten i EU:s domstol står det svenska förbudet mot privatimport av alkohol i strid med artikel 31 i EG-rätten. Advokaten kom i förmiddags med sitt förslag till beslut när det gäller svenskars rätt att själva importera alkohol från andra EU-länder.

Annons

Enligt generaladvokaten kan Systembolagets ensamrätt att importera alkohol innebära att alkoholproducenter i andra länder riskerar att diskrimineras. Det kan ske om Systembolaget säger nej till en person som vill beställa någon särskild dryck från ett annat EU-land.
Om Systembolaget säger nej, framhåller generaladvokaten, så kan inte personen vända sig någon annanstans. Då är importförbudet enligt generaladvokaten inte ett sätt för Systembolaget att styra efterfrågan, utan ett oöverstigligt hinder för att köpa alkoholdrycker från andra medlemsstater.
Även om generaladvokatens förslag till beslut innehåller kritik håller advokaten med regeringen när det gäller vilken del av EG-rätten som ska tillämpas. Importförbudet för privatpersoner är enligt generaladvokaten en del av detaljhandelsmonopolets funktionssätt och ska därmed avgöras enligt artikel 31 i EG-rätten som handlar om statliga monopol.
EU-kommissionen å sin sida har drivit linjen att Sverige inte har rätt att hindra privatimport av alkohol via internet. Den ville se frågan om importförbud separat och bedöma den mot bakgrund av reglerna för den fria rörligheten på EU:s inre marknad.
Generaladvokatens förslag till beslut är inte bindande för domstolen som mycket väl kan komma fram till en annan slutsats i sin dom. Det mest intressanta är därför hur generaladvokaten argumenterar i sitt förslag till beslut.
Frågan har hamnat i EU:s domstol efter att den svenska Högsta Domstolen begärt ett så kallat förhandsbesked om hur EU:s regler ska tolkas. Med ledning av förhandsbeskedet ska HD avgöra ett mål där ett antal svenskar överklagat att de fått vin som de beställt från Spanien beslagtaget i tullen.

Mer läsning

Annons