Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nedåt för Stockholmskonjunkturen

Annons
Justitieombudsmannen och justitiekanslern är överens om att åklagarnas agerande i ett skånskt incestmål måste granskas, sedan det avslöjats att uppgifter i utredningen hemligstämplats.
Två män dömdes till långa fängelsestraff för övergrepp på den ena mannens dotter. De beviljades senare resning av Högsta domstolen och friades efter förnyad prövning i hovrätten.
Fängelsedomarna mot männen byggde till stora delar på uppgifter från dottern, som bedömdes som alltigenom trovärdig.
Många av polisens försök att kontrollera hennes uppgifter misslyckades. Men det fick varken de åtalade männen eller domstolarna veta.
Finansminister Pär Nuder tvivlar på att taket i sjukförsäkringen kan höjas under mandatperioden. Det var ett socialdemokratiskt vallöfte inför valet 2002.
 Att höja taket i sjukförsäkringen tvivlar jag på att vi klarar den här mandatperioden, sade Nuder vid en pressträff i riksdagen på onsdagen.
Reformen fanns med i valmanifestet inför valet 2002. Tanken var att sjukersättningen på 80 procent skulle gälla för löner upp till 32 800 kronor i månaden. I dag är taket omkring 24 000 kronor.
 Det är en kostsam reform och den ska prövas mot alla andra angelägna reformer, sade Nuder.
Skolverket föreslår att elever ska få betyg redan i sjunde klass.
Borgerliga partiföreträdare och lärarfacken är positiva men skolministern är skeptisk.
 Om vi har att välja mellan arbetsro för skolan och nya betyg väljer jag arbetsro. Skolan har de senaste 16 åren genomgått enorma förändringar, förändringar som knappt fått sätta sig, säger skolminister Ibrahim Baylan.
Skolverkets analys innehåller en rad förslag om tydligare kunskapsmål och tydligare information till elever och lärare om studieresultat. Bakgrunden är elevernas försämrade ämneskunskaper och det växande gapet mellan de bästa och sämsta eleverna.
En 43-årig man från Värmland, som i flera år förgripit sig på sin dotter, åtalades på onsdagen vid Linköpings tingsrätt. Fyra män som han sålt dottern till när hon var tio år åtalades också för grova sexuella övergrepp.
 Det är ett ovanligt mål. Kanske inte övergreppen, men att en pappa på det här sättet bjuder ut sitt barn, säger kammaråklagare Helene Gestrin.
Pappan och männen som betalat för att ha sex med flickan kom i kontakt med varandra på sexsajter på internet. Där har kommit överens om att träffas. Pappan har sedan kört dottern till männens hemorter och varit närvarande när övergreppen skett.
En rad kommersiellt viktiga havsfiskar har placerats på den svenska rödlistan över hotade arter. Hit hör torsk, kolja, piggvar och ål.
Listan visar att situationen för havsfaunan blir allt sämre. Å andra sidan syns för första gången en ljusning för flera fiskar och groddjur i sötvattensmiljöer.
 Det är ett antal naturvårdsåtgärder som börjat ge positiva effekter, säger Ulf Gärdenfors vid Artdatabanken, den institution som sammanställer rödlistan.
Den senaste uppdateringen presenterades på onsdagen. Sammanlagt är 3 653 arter upptagna på listan.
De fyra borgerliga partiledarna böjer huvudena mot varandra över rostbiffen i restaurangvagnen. Bilden av enighet sprids när borgerlig allians åker på förvalsturné i landet.
Men bakom kulisserna ökar pressen på folkpartiet att anpassa sin syn på socialförsäkringarna. Folkpartiet står ensamt om att vilja behålla dagens system. De tre andra partierna är eniga om att ha två karensdagar och att beräkna ersättningsnivån på de senaste två årens lön, inte dagens.
Lars Leijonborg säger att diskussionen måste föras internt inom alliansen. Men han tycks ändå tro på en lösning.
 Avvisar man ett alternativ måste man hänvisa till ett annat.
Att visa upp sina datakunskaper genom att hacka sig in i hemliga datasystem främjar knappast karriären. Det är ingen bra idé att anställa hackare, säger IT-professor Louise Yngström.
Hon har studerat vilka hackarna är och hur de tänker. Hennes beskrivning stämmer väl med klichébilden av en datanörd.
 De är som regel ensamma, unga män som har mycket hög matematisk intelligens men är svagt socialt begåvade.
Louise Yngström är inte förvånad över att en ensam 16-åring från Uppsala pekas ut som skyldig till att ha hackat sig in i datasystem hos bland annat amerikanska försvaret, rymdstyrelsen Nasa och dataföretaget Cisco.
Att ta reda på allt skräp kostar landets kommuner och Vägverket minst 377 miljoner kronor om året, visar en undersökning som organisationen Håll Sverige Rent, presenterar på torsdagen.
Tidigare reagerade svenskarna mest över nedskräpningen längs vägar, vägrenar och parkeringsfickor men nu har nedskräpningen spridit sig till gator och torg i städerna.
 Utvecklingen är mycket oroande för storstäderna. Nedskräpningen är inte bara en miljöfråga, vi undviker skräpiga platser eftersom de skapar en känsla av otrygghet, säger Lars Alm, enhetschef på Håll Sverige Rent.
Söndagen den 15 maj går samerna till val igen. För fjärde gången ska landets samer lägga sina röster och utse de 31 ledamöter som ska sitta i samernas egen riksdag, Sametinget.
Av Sveriges cirka 20 000 samer har 7 179 registrerat sig och fått rösträtt i valet.
 Det är rekordmånga som anmält sig, konstaterar Sametingets ordförande Olov J Sikku som suttit i Sametinget sedan det bildades 1993.
Det är 458 fler röstberättigade i årets val än vid det föregående. Det är sex partier som deltar i valet fyra färre än 2001. De minsta partierna har haft svårt att hävda sig och har sökt samarbete med andra.
En 21-årig kvinna hjälpte den morddömde Dariusz Ledzion att rymma från Regionpsykiatriska kliniken i Växjö i mars.
Hon dömdes på onsdagen till ett års fängelse av Växjö tingsrätt för grovt främjande av flykt.
Kvinnan hade ett förhållande med Ledzion efter sin tid som vårdpraktikant på den avdelning där han vårdades. Den 33-årige patienten var på väg till en massagebehandling när han lyckades springa ifrån två vårdare och fram till bilen där kvinnan satt.
Ledzion dömdes i mitten av april för hot mot tjänsteman i samband med rymningen. Straffet blev fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Människan är inte ensam om att glömma bort saker. Även brevduvan gör det, visar en nyzeeländsk studie.
Förmågan att komma ihåg och att glömma är hjärnans sätt att sortera ut "onödig" information som samlas i hjärnans begränsade minnesbank. Vi lagrar tillfälligt information i arbetsminnet, som sedan glöms bort såvida de inte bearbetas.
För att testa om fåglar fungerar på liknande sätt lät forskare utsätta en grupp brevduvor för ett minnestest.
 Det är en mycket intressant studie som pekar på stora likheter i hur människors, apors och fåglars hjärnor fungerar, säger Robert Cook, Tuftsuniversitetet i Medford, USA.
Den öppna arbetslösheten sjunker till fyra procent under första halvåret nästa år, enligt Ams-chefen Anders L Johanssons bedömning. Under april var 348 000 personer, 7,9 procent av arbetskraften, arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en ökning med 0,6 procent.
Att det fortfarande är trögt på arbetsmarknaden trots goda ekonomiska tider skyller Johansson på att produktiviteten är så hög att efterfrågan tillgodoses utan nyanställningar. Dessutom anser han att Riksbankens räntepolitik lett till att 50 000 jobb gått förlorade.
Nära hälften, 45 procent, av småföretagen planerar eller har fattat beslut om att skära ned kostnaderna det närmaste året, enligt en undersökning Föreningssparbanken har gjort bland 4 551 småföretag i april.
I första hand ska företagen sänka inköpskostnaderna, därefter kommer driftskostnaderna medan nedskärningar av personalkostnader kommer på tredje plats. Undersökningen visar inte hur många jobb som kan försvinna.
Två tredjedelar av hotell- och restaurangbolagen ska dra ned personalkostnaderna, inom elektronikindustrin ska hälften spara på personalen.
Ica Förbundet Invest (Ifab) som äger 40 procent av aktierna i Ica-koncernen, fullföljer planerna på en börsnotering. Bolaget är värt 12 miljarder kronor och kommer att noteras på börsens O-lista inom ett år.
Bolagsstämman tog beslutet på onsdagen. Stämman spikade också att bolaget ska byta namn till Hakon Invest.
Ica-handlarnas förbund, som i dag äger 75 procent i Hakon Invest, ska i samband med noteringen sälja upp till åtta procentenheter, vilket motsvarar 13 miljoner aktier. Resten av aktierna ägs av 3 400 ägare, företrädesvis Ica-handlare runt om i landet.
Världens telefonoperatörer står inför gigantiska investeringar när gamla fasta telefonnät måste uppgraderas för att möta moderna krav.
British Telecom, Telias motsvarighet i Storbritannien, skrev nyligen avtal med Ericsson. På fem år ska hela det gamla fasta nätet för 30 miljoner brittiska abonnenter bytas ut till en kostnad av cirka 100 miljarder kronor. Hur stor del som tillfaller Ericsson vill man inte avslöja.
 Men ordern har stort strategiskt värde och den visar på en utveckling som vi tror kommer att återfinnas hos många andra operatörer framöver, säger Ragnar Erkander, produktchef för nätverk och IP-växlar, hos Ericsson.
På bara fem år har flyttströmmarna inom Sverige ändrats radikalt. Borta är den stora inflyttningen till Stockholms län. Nu lockar Västkusten, visar Boverkets analys av bostadsmarknaden. Förra året ökade inflyttningen i samtliga län i landet till följd av inflyttning från utlandet. Men strömmen till Stockholm har alltså sinat. Under lågkonjunkturen på 1990-talet flyttade som mest cirka 15 000 personer netto om året till Stockholm. De flesta kom från norr.
Det vände för fem år sedan och i fjol var nettoinflyttningen till Stockholm bara 1 800 personer. Däremot ökade de tre länen på Västkusten tillsammans sin befolkning med 14 000 personer.
Främst ett rejält fall för tillverkningsindustrin gjorde att konjunkturen i Stockholmsregionen vände nedåt under det första kvartalet i år, visar Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare. Men Stockholm är fortfarande en ekonomisk motor för övriga landet, även om den inte går på högvarv.
I andra branscher som byggindustrin och den för Stockholmsregionen viktiga uppdragsverksamheten pekade kurvorna uppåt under det första kvartalet. Förskjutningen från industri och mot tjänstebranscher i regionens näringsliv förstärktes därmed under kvartalet.

Mer läsning

Annons