Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökning av avvikelserapporter i Ånge

Första halvåret i år har 464 avvikelserapporter kommit till Ånge kommuns socialkontor. En ökning med 76 jämfört med samma period förra året.
En av ärendena har lämnats vidare till Socialstyrelsen.

Annons
de flesta av de rapporter som lämnats in är fall och fallskador bland vårdtagarna.
Av de totalt 464 rapporterna så är det 354 som gäller fall. 233 av de händelserna har inte inneburit någon skada för den drabbade. Men 77 av fallen har inneburit rapport om en lindrigare skada som inte krävt läkarkontroll. Tolv av dem har varit av allvarlig art och inneburit kontakt med läkare
I gruppen fall har antalet från förra året och till årets räkning ökat med 80 stycken. Av den är fem höftfrakturer, tre övriga frakturer och 12 skador som behövts sys. Däremot har antalet allvarliga skador minskat med fyra i jämförelse med samma period under förra året.
I rapporten går också att utläsa att de flesta fallen sker mellan klockan åtta på kvällen och sex på morgonen.
Orsaken till olyckorna har varit försämrat allmäntillstånd, snubblat på golvet och halkat ned från säng eller stol konstateras i avvikelserapporten.
För att minska antalet fallolyckor har kommunen vidtagit olika åtgärder för att minska antalet olyckor, med bland annat genomgång av läkemedelslistor och utprovning av hjälpmedel
Antalet läkemedelsavikelser är 88 stycken under det första halvåret. Av dem är 70 rapporter om uteblivna doser, nio dubbla doser eller läkemedel. Två fall är förväxling av vårdtagare, fyra rör förväxling av läkemedel och en otydlig medicinkista.
De flesta läkemedelavvikelserna sker under fredag, onsdag och måndag skriver vård- och omsorgsenheten i sin rapport.
I rapporten ställer man också frågan vad man kan göra för att minska eller förhindra att gamla människor faller och skadar sig. Riskanalyser anser man är ett bra instrument för att ringa in det som kan bidra till att den äldre har dålig balans och ramlar.
Frågan om hur läkemedelshanteringen ska bli säkrare tas också upp i rapporten. Där visar man på exempel att man kan skilja på förvaringen av orginalförpackade läkemedel och iordningställda läkemedel i åtskilda skåp hos den boende. Det praktiseras redan på två av kommunens särskilda boenden.
Rapporten har lämnats över till sociala nämnden.

Mer läsning

Annons