Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oväntat överskott för Sveriges kommuner

Sveriges kommuner går bättre än väntat. Ett befarat underskott för 2004 har vänts i överskott.
Det bäddar för fler kommunala jobb 2005, anser kommunminister Sven-Erik Österberg.

Annons
Totalt gjorde kommunerna förra året ett överskott på 2,6 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Detta trots att prognoser i slutet av året pekade på ett samlat underskott på 3 miljarder. Om man också räknar med extraordinära poster så som utförsäljningar blir resultatet 5,4 miljarder.
Kommunernas kostnadsökningar har bromsats upp och stannar på 3 procent. Lika mycket ökar intäkterna. Resultatet för kommunkollektivet är nästan en miljard bättre än 2003. Två av tre kommuner gör plusresultat, vilket är något fler än året innan. Samtidigt brottas var femte kommun med underskott som är större än 500 kronor per invånare.

Splittrad bild
Bilden av kommunsverige är med andra ord splittrad. Plusresultat är vanligast i kommuner med över 100 000 invånare, men SCB ser inget tydligt samband mellan kommunstorlek och resultat. Landets bästa och sämsta resultat redovisas av två grannkommuner i Västerbottens län: Utslaget per invånare är överskottet i Vilhelmina 3 021 kronor medan grannen Åsele redovisar ett minus på 5 665 kronor.
Kommunminister Sven-Erik Österberg är nöjd med det samlade resultatet med tanke på det bistra utgångsläget.
 Kommunerna har tagit ett bra grepp om kostnadsutvecklingen, berömmer han.
Till förbättringen bidrar också att staten har betalat tillbaka drygt en miljard i moms på tre års parkeringsavgifter till kommunerna.
För 2005 förstärks kommunernas ekonomi ytterligare med hjälp av nya statsbidrag på 6 miljarder. Sven-Erik Österberg är övertygad om att det leder till ökad sysselsättning.
 Vi vet att 2005 blir ett betydligt bättre kommunalt år än 2004.

Lovar inga jobb
Svenska kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu (s) tonar ner kommunernas överraskande goda resultat.
 Mycket beror på poster som inte återkommer, till exempel momsåterbäringen på parkeringsavgifter.
Visst ljusnar det, medger Reepalu, men han vill inte utlova kommunala nyanställningar i stor skala.
 Först får vi se hur det går i avtalsrörelsen. Sen krävs det medel för pensionsåtaganden och investeringar. För att nå upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning skulle överskottet behöva vara 10 miljarder, säger Ilmar Reepalu.
Han framhåller att hundra kommuner befinner sig i akut ekonomisk kris och att majoriteten av landstingen gör underskott.
Kommunernas skulder ökade förra året med 5 procent till 222 miljarder. Soliditeten har på fem år sjunkit från 54 till 52 procent.
I SCB:s sammanställning över kommunernas resultat saknas fem kommuner, bland dem Stockholm.

Mer läsning

Annons