Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Redovisning av utgrävningar

/

Keramik, fragment av kritpipor och glas. Det är några av de intressanta fynd som utgrävningarna efter den tidiga finnbebyggelsen i Råsjö har gett.

Annons
I år var det tredje sommaren som utgrävningarna av den gamla bosättningen strax utanför Östavall genomfördes.
Årets utgrävning var också den sista.
Brist på pengar innebär att utgrävningarna stannar vid tre i stället för fem år.
Men från länsmuseet har man ändå ansökt om förlängning av tillståndet att gräva.
Och även om det inte blir någon fortsättning har en intressant bild av bosättningen tagits fram och sammanställts.
En del av syftet med utgrävningen under förra året var att avgränsa boningshuset på gården. Det hade undersökts till viss del redan året före.
Dessutom skulle man fastställa om röset som hittades vid stranden utgjorde resterna efter det hus som lantmätare Tresk ritade in på 1600-talet.
Något som utgrävningarna bekräftade. Och att detta möjligen var den först etablerade byggnaden på gården.
Resultaten från undersökningarna som gjordes under år 2003 2004 gör det troligt att mycket av 1700-talsgårdens disposition är en direkt överföring från tidigare förhållanden på det äldre gårdsläget söder om sjön, konstateras i sammanfattningen.
Vid utgrävningarna har också en pollenanalys gjorts för att undersöka förändringar av vegetationen och även vilka odlingsväxter som utnyttjades i samband med att man anlade gården.
Svedjebränning och en svedjeodling av råg var det första som skedde på bosättningen. Efter några årtionden övergick man till att odla korn.
Det ursprungliga boningshuset har brunnit ned och det kan vara anledningen till att man flyttat till det nuvarande läget norr om sjön, skriver man vidare i sammanfattningen.
Vid utgrävningarna har man hittat keramik av glaserat rödgods. Det har hittats i schaktet mellan de två spismurarna.
Totalt har man vid utgrävningarna också hittat 14 mindre fragment av kritpipor. Med en vikt på 17 gram. Även fragment av glas har hittats. Det har troligen funnits fönster eller gluggar på flera sidor av huset. En av bitarna som hittades var smält. Det är ett tecken på att huset brunnit ned skriver man vidare i sammanfattningen.
Ytterligare fynd som gjorts under utgrävningarna är en bågskära, kulor, spik och bitar av en slipsten.
Hela materialet om utgrävningen finns hos Ånge kommun.

Mer läsning

Annons