Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen får avgöra Ringhals framtid

Miljödomstolen har så allvarliga invändningar mot verksamheten vid Ringhals kärnkraftverk att den överlåter åt regeringen att besluta om den ska tillåtas.

Annons
Någon samlad prövning enligt gällande miljölagstiftning har tidigare inte skett, men nu prövas hela anläggningen mot den nya miljöbalken.
Det är främst den olösta frågan om kärnbränslets slutförvaring samt kärnkraftssäkerheten och energihushållningen som miljödomstolen i Vänersborg anser lägger hinder i vägen för ett godkännande.
Samtidigt pekar domstolen på att verksamheten kan tillåtas om det finns särskilda skäl, men då är det är upp till regeringen att avgöra frågan.
Miljödomstolens beslut att inte avkunna en dom utan i stället överlåta åt regeringen att ta ställning i flera principiellt viktiga frågor tog Ringhals på sängen.
 Vi hade förväntat oss en dom i dag, men efter att ha läst miljödomstolens dokument anser vi att det i stora drag är väldigt positivt för oss, säger Gösta Larsen, tillförordnad informationschef på Ringhals, till TT.
 Miljödomstolen talar om Ringhals vikt för elförsörjningen och för riksdagens koldioxidmål, den säger att vi har acceptabla utsläpp och bullernivåer och att vi uppfyller allt man kan begära, om vi vidtar de förbättringar som vi utlovat.

Utbyggnad
Ringhals är först ut bland kärnkraftverken med miljöprövning enligt den nya miljöbalken.
I bolagets ansökan ingår förutom befintlig verksamhet också en ansökan om tillstånd till utökad verksamhet. Effekten föreslås höjd med 870 megawatt.
Investeringarna under de kommande åtta åren har tidigare beräknats uppgå till 12 miljarder kronor, varav 3 miljarder till säkerhetsförbättringar.
De fyra reaktorerna vid Ringhals svarar tillsammans för 20 procent av Sveriges elförsörjning. Kärnkraftverket är det största i landet och betraktas som en mycket stor anläggning även internationellt sett.

Energiförlust
Spillvärmen i form av kylvatten till havet utgör drygt 60 procent av den avgivna energin. En utredning om möjligheterna att ta till vara överskottsvärmen visar dock att det inte finns några realistiska alternativ.
Fiskeriverket har framfört betänkligheter mot det ökade flöde och den temperaturhöjning med 1,5 grader som blir följden av effektökningen. Det kommer att medföra ökad dödlighet för organismer som följer med kylvattnet. Torskbeståndet bedöms som särskilt hotat.
Enligt Gösta Larsen är de punkter som miljödomstolen vill att regeringen ska ta ställning till, hur det använda kärnbränslet slutförvaras, kärnkraftssäkerheten och energihushållningen, principiellt viktiga frågor som är generella för kärnkraftsindustrin.
Larsen är säker på att regeringen kommer att tillåta verksamheten vid Ringhals, med de villkor som miljödomstolen bestämmer senare.
 Det borde inte vara så komplicerat för regeringen att fatta ett positivt beslut, säger han.

Mer läsning

Annons