Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisionsrapport i Ånge

Delar av Ånge kommuns budgetprocess måste förbättras. Det skriver kommunens revisorer i en rapport och förslår även åtgärder.

Annons
Bakgrunden till rapporten är den verksamhet som bedrivs av kommunen och som görs med skattemedel och bidrag från staten. Därför har budgeten en mycket stor betydelse som styrinstrument konstaterar revisorerna i sin rapport.
Det som är extra intressant är hur kommunstyrelsen styr arbetet och hur besluten formas.
Revisorerna har tittat på om kommunens budgetprocess är ändamålsenlig. Och även om budgetarbetet följer kravet från kommunallagen bland annat.
Och det finns en del pekpinnar från revisorerna.
Bland annat så anser de att det finns delar i arbetet med budgeten som behöver förbättras.
Grunden till det ligger i konstaterandet att Ånge kommun, trots goda kommunalekonomiska år, visat negativa ekonomiska resultat skriver revisorerna vidare in sin rapport.
Med det som bakgrund föreslår revisorerna för att budgeten ska följa kommunallagen behöver budgetdokumentet kompletteras med beslut om återställande av eget kapital. Och en åtgärdsplan för hur tidigare underskott ska återställas. Det behövs även ett avsnitt i hanteringen av budgeten hur de mål som finns ska nås med den budget som är lagd skriver revisorerna vidare.
När det gäller arbetet med budgeten så måste kommunen arbeta för att få en större långsiktighet i den ekonomiska styrningen.
Budgetprocessen bör också starta tidigare menar revisorerna. För närvarande fastställs ramarna innan sommaren som är det formella startskottet för budgeten. Under hösten inriktas den på att få ihop kommande år. Istället borde fokus ligga ytterligare ett år framåt. Genom att så tidigt som möjligt presentera ramar ges större utrymme för diskussioner och politiska prioriteringar fortsätter revisorerna sin rapport.
Revisorerna anser också att det är ett strukturellt fel där kommunen i budget fördelar för mycket pengar till styrelse och nämnder. Delvis beroende på för positiva bedömningar om skatteintäkter. Kommunen bör också fortsätta sitt arbete med en större delaktighet bland politiker och ledningsgrupp.
Före den 29 maj vill revisorerna ha svar från kommunstyrelsen på den kritik som man fört fram.

Mer läsning

Annons