Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogen ger vinst för kyrkan

Stora skogar och stigande kurser på börsen har gjort stiftet rik och nu värderas prästlönetillgångarna till nästan en miljard kronor. Årets vinst på drygt 45 miljoner är den högsta någonsin. Någon skatt behöver kyrkan inte betala då de är skattebefriade.

Annons
Resultatet har aldrig varit så högt tidigare, bekräftar Max Enader från stiftet.
Att kyrkan inte behöver betalar någon skatt är en gammal tradition. När kyrkan skildes från staten år 2 000 träffades en ny överenskommelse om att skattebefrielsen ska fortsätta att gälla fram till 2010.
Att kyrkan inte betalar någon skatt varken för utdelningar eller vinster de gör på börsen kan vara svårt att förstå för vanliga inkomsttagare. Vanliga dödliga kontrolleras noga och jagas närmast med blåslampa av skattemyndigheterna för att de inte ska smita undan de 30 procent i skatt som staten kräver på reavinster och utdelningar.
Några politiska signaler om förändringar av skattebefrielsen finns inte.
Det är en gammal tradition som det inte finns några planer på att förändra, säger Susanne Eberstein (s) ordförande i riksdagens skatteutskott.
Resultatet för prästlönefonden visar att det nu har vinden vänt för stiftet och att avkastningen åter stiger.
Det är främst två orsaker till att vinsten är så stor. Dels att börsen går bra vilket medfört att värdet på aktier och värdepapper ökat med 16,3 miljoner kronor. Intäkterna från avverkningar från de egna skogarna var nära 53 miljoner kronor vilket är obetydligt lägre än föregående år.
Större delen av avverkningarna sköts i egen regi med inhyrda entreprenörer. Under förra året avverkades virke för 46,1 miljoner samtidigt som rotposter för drygt 5,3 miljoner kronor såldes.
Personalpolitiken tycks fungera bra i organisationen. Sjukfrånvaron bland de elva anställda var under förra året marginella 0.4 procent
Värdet på prästlöneillgångarna i vårt stift är stora. Skogens bokförda värde är 368 miljoner. En försiktig värdering av det verkliga värdet från ägaren ligger på cirka 700 miljoner kronor. Något som med stor sannolikhet betyder att värdet är väsentligt större.
Totalt är storleken på skogsarealerna 92 000 hektar. 68 000 hektar av dem är produktiv skogsmark. Av skogen finns större delen cirka 63 000 hektar i Jämtland. Årligen är inkomsterna från jaktarrenden för marken cirka 800 000 kronor.
De finansiella tillgångarna var vid årsskiftet nära 96,5 miljoner kronor. Av dessa är hälften placerade i aktier och den andra hälften i aktiefonder, räntefonder och obligationer.
Av vinsten kommer församlingarna i stiftet att ta emot 16 miljoner. Pengarna fördelas efter det andelstal som den enskilda församlingen har. Talet grundas i sin tur på hur stor del av skogsinnehavet som ursprungligen kommer från dem.
Ytterligare 16 miljoner av vinsten om totalt 45 miljoner kommer att fördelas via stiftet. Denna summa fördelas som utjämning där församlingar med svag ekonomi får ekonomiskt stöd.

Mer läsning

Annons