Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studenternas förkunskaper i engelska sämre

Förkunskaperna bland dem som börjar studera engelska på universitet och högskolor har blivit sämre, visar en granskning av Högskoleverket. Örebro universitets forskarutbildning i språket får svidande kritik.

Annons
Svenska ungdomar är inte så vassa på engelska som många kanske inbillar sig. I alla fall inte på att skriva korrekt engelska, konstaterar Högskoleverket i sin rapport.
Studenternas varierande förkunskaper gör det svårt för lärosätena att hitta rätt nivå på undervisningen.
 En lösning på problemet kan vara antagningsprov, men en mer realistisk åtgärd är nog att ordna med stödkurser i början av utbildningen och därmed jämna ut studenternas kunskapsnivå, säger Staffan Wahlén som lett granskningsprojektet.

Höjt nivån
Hans bild är ändå att grundutbildningen i engelska i allmänhet är god eller mycket god på de svenska lärosätena. Särskilt på C och D-nivå har nivån höjts jämfört med för tiofemton år sedan.
 Det finns en större teoretisk bredd, konstaterar han.
Även forskarutbildningen på universiteten har blivit bättre.
 Den har blivit mer \"effektiv\". Det kommer ut dubbelt så många doktorer i dag som för tio år sedan, säger han.

Haveri i Örebro
Ett undantag är Örebro universitet, där forskarutbildningen mer eller mindre har havererat. Anledningen är interna motsättningar, som har lett till att universitets ambitiösa satsningar på ämnet engelska helt har kommit av sig. Professorn och doktoranderna som skulle forskat i Örebro är i dag utspridda i andra delar av landet och forskarutbildningen står stilla.
Nu har Örebro fått ett år på sig att rätta till bristerna. Om man inte gör något åt situationen kommer Högskoleverket att överväga att inför regeringen ifrågasätta universitets rätt att bedriva forskarutbildning.

Står sig internationellt
I det internationella perspektivet står sig engelskutbildningen bra. I Högskoleverkets externa bedömargrupp har ingått representanter från de nordiska länderna samt Schweiz, och deras jämförelser visar att svenska uppsatser står sig väl kvalitetsmässigt.
 Det är glädjande att se att så många lärosäten är intresserade av ämnet. Det beror förstås delvis på att det finns ett stort söktryck, men också på att man inser att det är ett viktigt ämne, säger Staffan Wahlén.

Mer läsning

Annons