Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ånge

ST ger dig snabbguiden om vad partierna i Ånge tycker i de hetaste valfrågorna.
Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har inte kommit med några svar.

Annons

Skola

(S) I Ånge har elevernas resultat i grundskolan höjts de senaste åren och flickorna har de bästa resultaten i länet. Vårt mål är att vi ska ha Västernorrlands bästa skolor inom 1-2 år.

(V) Vi vill satsa på kvarvarande skolor i kommunen, med den senaste tekniken och stöd till de som behöver, ger ett bättre resultat och behåller eleverna. Eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

(MP) Fler vuxna i skolan, typ psykologer, skolmorfar, personer som avlastar lärarna, och ger eleverna en tryggare skoldag. Ge lärarna mer tid med eleverna, provrättningar mm kan "skolvärdar" ta.

(M) Kunskapsmålet ska uppfyllas. Skola och näringsliv ska matchas ihop i en tätare dialog, som exempelvis gjordes i samband med Framtidsverkstan i Ånge. Nästa generation måste ges en god kunskapsplattform.

(C) -

(KD) -

(SD) -

Kollektivtrafik

(S) Busstrafiken i Ånge måste förbättras, den är för gles särskilt på sommaren när skolorna är stängda. För arbetspendlingen är tågen av största vikt – där måste biljettpriserna ses över och sänkas!

(V) Verka för ett utökat utbud av kollektivtrafik. På sikt skall vi införa månadskort med en kostnad på 100:- per månad för ungdomar under 25 år samt för pensionärer gällande buss och tåg inom kommunen.

(MP) Fler turer för arbetspendling, även västerut samt helger, till båda våra större orter och Sundsvall. Matartrafik till järnväg måste undersökas. Som alternativ bilpooler med koldioxidfria bilar.

(M) Möjligheter till, in och utpendling av arbetskraft och skolelever ska prioriteras. Speciellt med tanke på samarbetet inom de kommuner som ingår i Sundsvallsregionen.

(C) -

(KD) -

(SD) -

Äldreomsorg

(S) Nej till att vinstdrivande företag skall ta över vården av våra äldre - vinstintresset kan påverka kvalitén. Genom att fokusera på arbetsförhållanden mm skall vårdkvalitén säkras även för framtiden.

(V) Vår äldreomsorg skall fortsätta ligga i Sverigetoppen. Vi vill utöka seniorboendet på de platser de efterfrågas och dra in fiber i Åfa:s bostäder. Vi vill ha en äldrevård utan privata vinstintressen.

(MP) Minska stressen, mer personal, som kan berika de äldres behov av sysselsättning, för en ökad livskvalitet. Minska användandet av delade turer och långpass. Satsa på utbildning, och gör den attraktiv.

(M) Vi vill att våra äldre ska få träffa färre ansikten i vården, vilket ger mer trygghet, samt att LOV införs.

(C) -

(KD) -

(SD) -

Arbete

(S) Svenskt näringsliv påpekar ofta att det är svårigheten att hitta kompetent personal som är hindret för att utvecklas. Vi skall satsa på fler utbildningsmöjligheter och bättre näringslivsklimat.

(V) Stimulera småföretagandet i kommunen genom att aktivt stödja dessa och hjälpa till med de problem de kan råka ut för, så att de kan växa och bli fler till antalet. Logistikproblem bör kommunen lösa.

(MP) Friåret ska återinföras. 35 timmarsvecka ska bli norm. Satsningar på praktikplatser, lärlingsplatser. Ta bort sjuklöneansvaret de första 14 dagarna för ungdomar under 25 i småföretagen. Skrota fas 3.

(M) Skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas. Matchning av utbildning mot efterfrågan av arbetskraft. Ökad dialog skola-näringsliv.

(C) -

(KD) -

(SD) -

Droger

(S) Vi har en tjänst som samordnar våra insatser för att påverka att användningen av droger, alkohol och tobak minskar. Våra fältassistenter som gör ett mycket bra jobb skall naturligtvis vara kvar!

(V) Att tillåta droger som i dag är illegala innebär enbart att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olaglig.

(MP) Nolltolerans mot narkotika, Restriktiv alkoholreklam, samt med varningstext som på tobak. Monopolet kvar. 

(M) Ett fortsatt arbete med arbete som bedrivs idag, samt mer information till ungdomar och föräldrar från ex Polis.

Droger medför förutom personliga tragedier även enorma kostnader som på alla sätt bör undvikas, genom förebyggande åtg.

(C) -

(KD) -

(SD) -

Annons