Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Besked om Hussborgs planer: "Ytterst tveksamt om bygglov beviljas"

/
  • Enligt Ånge kommuns byggnadsinspektör är det tveksamt om själva herrgårdsbyggnaden vid Hussborg kommer att beviljas bygglov för att användas som asylboende.

Ägaren till Hussborg herrgård kan stoppas från att omvandla själva herrgårdshuset till asylboende. Det framgår av en skrivelse från bygg- och miljökontoret.

Annons

"Det kan vara ytterst tveksamt om bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för ändrad användning för byggnaden Herrgården till ett asylboende".

Det beskedet ger byggnadsinspektör Eva-Lisa Westin i en skrivelse till den sökande parten.

Anledningen är den granskning som man har gjort av detaljplanen, och där det framgår att själva herrgårdsbyggnaden är klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas.

– Det innebär att byggnaden inte får rivas, och att exteriören samt interiören i rummet med väggmålningar ska bevaras, skriver byggnadsinspektören.

Vidare gör hon bedömningen att områdets användning ska anpassas till bebyggelsens kulturvärden, och att detta kommer vägas in när beslut om det sökta bygglovet är redo att tas.

Vad det betyder för planerna för Hussborg som asylboende får framtiden utvisa. Enligt Gunnar Dahl så finns inga nya direktiv från ägarhåll, vilket betyder att budet fortfarande är att hela anläggningen hyrs ut till Hero Svenska AB.

– Jag har skickat det här vidare till ägarna och informerat dem om när nästa möte är. Det är det jag vet, säger han.

Innan ärendet hamnar hos bygg- och miljönämnden så ska dock ytterligare dokumentation fram, som planritningar med eventuella ändringar, brandskyddsbeskrivning och ett förslag till kontrollplan.

– Startar man åtgärder innan startbesked har givits, eller om man tar byggnaderna i bruk innan slutbesked har erhållits, ska en byggsanktionsavgift tas ut, påpekar Eva-Lisa Westin, som redan har ett antal sådana fall på sitt bord.

Tidigast i slutet av januari 2016 är bedömningen att bygglovsansökan kan tas upp till beslut.

Mer läsning

Annons