Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bifall för motioner om vindkraft och giftfria förskolor – inget besked om Folkets hus

Flera motioner avhandlades när årets andra kommunfullmäktigemöte genomfördes i Ånge. En del gick också i mål, medan andra sorterades in i facket för återremisser.

Annons
Måndagens kommunfullmäktige i Ånge blev tämligen odramatiskt och innehöll få överraskningar.

Ännu ett kommunfullmäktige är lagt till handlingarna i Ånge. Ett möte där årsbokslutet för 2017 klubbades efter några smärre justeringar och en hög med motioner betades av med varierande resultat.

Erik Thunefors (-) höll med om att man borde invänta besked från den nya styrelsen innan man tar beslut om hur hans Folkets husmotion ska besvaras.

Motionen från Erik Thunefors (-) om att säga upp avtalet med Folkets hus blev återremitterad ännu en gång. Detta efter påpekandet om det de facto inte finns någon motpart i form av en ny styrelse ännu.

Därför valde man i stället att att skjuta på svaret till nästa möte då det ska finnas ett tydligt ställningstagande från de som tar vid, samt ett förslag till avtal på bordet.

Dennis Hjalmarsson (SD) förstår inte riktigt varför Ånge kommun tvekar inför TV-sända möten men gick med på återremiss.

Samma uppskjutna besked blev det för Thunefors andra motion denna afton. Ett förslag om TV-sända möten från kommunfullmäktige där Dennis Hjalmarsson (SD) står som medförfattare.

Eva Mörk Månsson (S) tackade  för det positiva svaret på motionen om att verka frö giftfria förskolor i Ånge kommun.

Bifall blev det däremot för Birgitta Bolins (S) motion om att höja anslaget till studieförbunden landade i bifall, men med förtydligande om att "lokal närvaro" är alla studieförbund som har någon verksamhet i kommunen.

Samma positiva bemötande fick Eva Mörk Månsson (S) för sin motion "Giftfri förskola", vilket utmynnade i ett nöjt tack från motionärens sida.

Leif Edh och övriga ledamöter i Vår framtid reserverade sig mot beslutet att inte bifalla samtliga punkter i deras motion

Motionen som var rubricerad "Stöd för elever med särskilda behov" klubbades enligt liggande svarsförslag, vilket betydde bifall på tre av fyra punkter. Något som ändå utmynnade i en reservation från alla ledamöter inom Vår framtid som ville ha bifall fullt ut.

Motionen om att se över vindkraftstillägget i översiktsplanen fick bifall.

Slutligen hamnade kommunfullmäktige också i en längre diskussion kring vindkraft och frågor som tillståndsförfaranden, information på kommunens hemsida, samt hur man enklast kan göra den justering som efterfrågats av Eva Mörk Månsson (S), Ingeborg Torung (S) och Per-Anders Andersson (S). Det sistnämnda en tanke som anammades av en enig församling.

Mer läsning

Annons