Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Första stegen för ny cykelbana i Ljungaverk: "Bättre sent än aldrig"

Trafikverket har påbörjat den långa process av projektering, samråd och planering som kan ge Ljungaverk en ny cykelbana.

Annons

En del av den aktuella vägen.

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag för ett projekt i Ljungaverk som ska ge en en kilometer lång gång- och cykelbana, med start vid Ljungan i projektets södra del och fram till infarten till Gamla vägen i norr.

Bristen i dagsläget är enligt Trafikverkets underlag att det i dag helt och hållet saknas både gång- och cykelväg på sträckan. Även de busshållplatser som finns längs sträckan är bristfälligt utformade, enligt underlaget.

– Det finns flera ställen i kommunen där det saknas trottoarer och vägrenar, det här är bara ett av dem, säger Åke Nyhlén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och boende i Ljungaverk.

Projektet går under Trafikverkets planläggningsprocess Fyrstegsprincipen, där Samrådsunderlag är det första steget. Det andra steget är Samrådshandling, där kommun och länsstyrelse involveras för att ta fram planförslag och miljöbeskrivning. Sedan granskas projektet i det tredje steget, och beslut tas i det fjärde steget.

För den del av väg 531 som omfattas av projektet är trafikmängden 1 260 fordon/dygn, varav 7 procent utgörs av tung trafik. Hastighetsbegränsningen mellan Ljungan och korsningen med väg 520 är 50 km/h och för resterande del av vägen 70 km/h. Vägbredden är 8 meter.

– Det är ganska mycket trafik där, och det är många som rör sig längs med vägen på väg från tågstationen till Permascand eller till skolan, säger Åke Nyhlén.

Enligt samrådsunderlagets gällande tidplan kan projektet vara färdigbyggt till 2019. Nästa steg för nuvarande är att Trafikverket skickar samrådsunderlaget till länsstyrelsen för att få ett beslut om betydande miljöpåverkan.

– Vi har väl vant oss vid att Trafikverket har väldigt långa handläggningstider. Bättre sent än aldrig tycker jag, säger Åke Nyhlén.

Även boende på orten kommer att rådfrågas:

”Kallelse till ett möte på orten med berörda fastighetsägare, kommun, länsstyrelse, samt andra berörda kommer att gå ut”, skriver Trafikverket i underlaget.

Mer läsning

Annons