Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kraftverket klart i november

I november räknar Ytterhogdals elektriska AB att kraftverket i Kölsillre strömmar i Haverö ska vara klart.
— Kraftverket kommer att försörja omkring 400 villor med elström, berättar Karl-Erik Svedbäck, styrelseordförande i Ytterhogdals elektriska AB.

Annons
Kölsillre kraftverk har funnits sedan 1917.
Men 1989 stannade turbinen.
Den var utslitet så vi kunde inte köra det längre, säger Karl-Erik Svedbäck.
Företaget räknade med att man skulle få bygga om och bygga ut kraftverket.
Men i början av 1997 kom länsstyrelsens beslut att området mellan Havern och Holmsjön där kraftverket låg skulle ingå i Haverö strömmars naturreservat.
Därmed blev det också stopp för byggplanerna.
Men så 1998 kom regeringens beslut om att upphäva naturreservatet. Detta efter att flera markägare protesterat mot reservatsplanerna.
Ett år senare kritiserade markägarna länsstyrelsen hårt för att det interemistiska beslutet om ett naturreservat låg kvar.
Trots att länsstyrelsen hösten 1998 backade på kravet om en strandzon på 25 meter kring strömmarna, veknade inte markägarna.
Man sade fortfarande ja till kraftverksplanerna. Det är inte frågan om något nybygge utan en renovering menade markägarna.
Ytterhogdals elektriska skrev i sitt remissvar att inrättandet av ett naturreservat innebär ett stort ingrepp i markägarnas äganderätt.
Och år 2001 kom miljödomstolens dom att Ytterhogdals elektriska fick tillstånd till sina kraftverksplaner. Det beskedet kom efter att regeringen beslutat att området kring kraftverket inte fick ingå i Haverö strömmars reservat.
Och nu är arbetet med att bygga ett nytt kraftverk där det gamla står i full gång.
Det nuvarande kraftverket kommer att rivas, säger Karl-Erik Svedbäck.
I domen får förtaget rätt att ta in 25 kubikmeter vatten i kanalen till strömkraftverket.
Det kommer inte att byggas några dammar, och därför kommer inte naturen att bli så mycket ändrad. Även om det inte helt undgår att påverka den, fortsätter Karl-Erik Svedbäck.
Striden kring byggplanerna har kostat företaget mycket eftersom kraftverket inte varit i drift sedan 1989.
Man byggde en ny bro för några år sedan i Kölsillre för att vägen skulle bli rakare och fungera bättre. Det är så också med kraftverket. Vi vill bygga nytt för att det ska bli bättre, fortsätter Karl-Erik Svedbäck.
Han tror inte att djurlivet kring kraftverket och fisken i Ljungan kommer att bli speciellt mycket utsatt.
Vi kommer också att ordna utloppskanalen på så sätt att kräftorna kommer att trivas bra. Och fisket tror vi inte kommer att påverkas och inte heller djurlivet. De uttrar som finns kring strömmarna tror jag kommer att finnas kvar, säger Karl-Erik Svedbäck.
Under perioden från slutet av april och till mitten av oktober ska det rinna minst 35 kubikmeter i älvfåran förbi kraftverket. Övrig tid under året ska det rinna minst 15 kubikmeter i sekunden.
Omkring fem meter högt blir byggnaden till kraftverket när det är klart, slutar Karl-Erik Svedbäck.

Mer läsning

Annons