Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljoner ska sparas på äldre i Ånge

/
  • Från vänster socialnämndens ordförande Gun Olofsson (s) och socialchefen Hans-Åke Öst som räknar med att antalet platser ska minska vid servicehuset Språngbro i bakgrunden.

Fyra miljoner kronor ska sparas inom äldreomsorgen i Ånge kommun. Det betyder att omkring 20 platser försvinner och att personalstyrkan minskar med cirka tio heltider.

Annons
Det är innebörden i den viljeinriktning som en enig socialnämnd tog beslut om under onsdagen. Socialnämndens ordförande Gun Olofsson (s) menar ändå att Ånge kommer att ha kvar en bra kvalité inom verksamheten.
Så sent som i fjol kom en rapport från Socialstyrelsen som gav Ånge ett högt betyg när det gäller äldreboendet. Enligt statistiken låg Ånge på fjärde plats i hela Sverige när det gäller hur stor procent av de äldre över 65 år som bor på särskilda boenden inom äldreomsorgen.
I Ånge är siffran 11,3 procent vilket kan jämföras med Sundsvalls 6,8. Snittet för hela riket ligger på 7,5 procent. Undersökningen gällde situationen från 2002.
I år väntas Socialnämndens verksamhet ge ett underskott på cirka tre miljoner kronor. Dels beror det på gamla underskott som följt med och på att socialbidragen ökat.
Underskottet är en av förklaringarna till att nämnden vill göra en strukturförändring inom äldreomsorgen.
Det går inte att osthyvla lite här och lite där hela tiden, förklarar Hans-Åke Öst, socialchef, som nu kommer att börja arbeta med att förankra förslaget ute i organisationen.
För en kommun som Ånge så handlar detta om kraftiga åtgärder.
Enligt nämndens viljeinriktning ska 13 platser bort från Hallstaborg, vilket gör att det blir 17 kvar. En del av dessa kommer att omstruktureras för att skapa utrymme till demensboende.
16 platser blir kvar vid Haffragården när åtta försvinner. Dagvården för dementa personer ska flyttas till tomma lokaler i Haffragården. Fler platser för dementa ska tillskapas i Torpsro och antalet platser vid Spångbro ska minskas och en del boende ska göras om från servicehuslägenheter till seniorlägenheter. Strukturarbetet började redan under försommaren då en grupp med tjänstemän, politiker och representanter från pensionärsrådet tillsattes. Detta för att fånga kunskap och idéer innan något förslag pressenterades för nämnden.
Något beslut om förändringarna än inte klubbat. Socialchefen kommer under hösten att lägga fram förslagsbeslut efter sina samtal i organisationen till nämnden. Men han räknar med att besluten kommer att ligga i linje med nämndens viljeinriktning.
Samtidigt poängterar han att det finns minst 13 tomma platser som inte nyttjas och menar att det handlar om att anpassa verksamheten till verkligheten.
I det underlag som nämnden haft framgår också att antalet Ångebor mellan 65-80 år minskar \"dramatiskt\".
Det här innebär också att vi satsar mer på människor som är dementa, säger Gun Olofsson. Samtidigt försvinner lokaler som är gamla och nedslitna.

Mer läsning

Annons