Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Överklagar kommunens beslut om olovligt asylboende: "Direkt rättsvidrigt"

Det är inte bara Ulf Sundholm som har invändningar mot bygg- och miljönämndens handläggning och beslutsordning för ärenden kopplade till asylboenden. Även ägarna av Torpshammars herrgård är starkt kritisk efter beskedet att deras verksamhet anses strida mot byggnadsplanen.

Annons

Ägarna av Torpshammars herrgård är liksom Ljungaföretagaren Ulf Sundholm starkt kritisk till hur kommunens bygg- och miljönämnd agerat i handläggning och beslut av deras ärende.

I måndags berättade vi om hur Ljungaföretagaren Ulf Sundholm ansåg sig ha blivit behandlad av Ånge kommuns bygg- och miljönämnd. En uppfattning han inte tycks vara ensam om.

Läs mer: Ljungaföretagare rasar mot Ånge kommun: "Jag ska ha en ursäkt av någon"

Även ägarna till Torpshammars herrgård är starkt kritisk till hur nämnden har agerat i ärendet kring deras verksamhet. Detta med anledning av att man vid aprilmötet fann att den stred mot byggnadsplanen, med motiveringen att ett asylboende med förtätat boende inte kan anses anknyta till samhällscentrum som detaljplanen föreskriver.

Läs mer: Asylboendet i Torpshammar strider mot byggnadsplanen

I ett överklagande av beslutet så hävdar man att beslutet inte är formellt korrekt taget. Detta då man anser att nämnden nu har påbörjat ett helt nytt ärende, och inte följt det beslut som man tog i februari om att begära en översyn av detaljplanen i hela centrala Torpshammar.

– Att bygg- och miljönämnden fattar två helt olika beslut i samma ärende skapar stor osäkerhet och är enligt vår uppfattning direkt rättsvidrigt och felaktigt, skriver herrgårdens ägare.

Som stöd för sin åsikt pekar de på att samma underlag ska ha använts vid båda beslutstillfällena och att det första beslutet inte gick emot dem. Man pekar också på att man inte har något förtätat boende enligt Boverkets normer, och att den uppgift om antal bäddar som nämnden stöder sig på är felaktig.

– Enligt bygg- och miljönämnden har vi 35 rum med 72 bäddar. Jag har däremot påpekat att de har fel då vi har haft och kan ha 105 bäddar, vilket även räddningstjänsten tillåter, skriver ägarna.

Läs också: Nämnden tog beslut huvudsakligen utifrån uppgift som inte finns dokumenterad

I fråga om detaljplanen så har man också tagit fram flera exempel på hur bygg- och miljönämnden beslutat i andra tillståndsprövningar för orten, där bland annat mobilmast och bensinpumpar finns på bostadsmark. Det sistnämnda dessutom på så kallad "prickad mark", det vill säga byggförbud, och i nära anslutning till skola.

– Nästan ingen verksamhet eller byggnation är i överensstämmelse med byggplanen, konstaterar ägarna, som ifrågasätter om alla verkligen står lika inför lagen hos bygg- och miljönämnden.

Mer läsning

Annons