Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiskodlingar måste spärras av

/
  • Även vild röding kan drabbas av den smittsamma njursjukdomen hos fiskar, BRD.
  • Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har sekretessbelagt vilka Norrlandsälvar som drabbats av den anmälningspliktiga sjukdomen BKD.

Två norrländska vattensystem har drabbats av den besvärliga smittsamma njursjukdomen, BKD, bakteriell njurinflammation.

Annons

Vilka fiskodlingar som fått sjukdomen vill Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, däremot inte berätta för Tidningen Ångermanland utan hänvisar till sin uppdragssekretess.

Klart är ändå att man tar allvarligt på den anmälningspliktiga smittspridningen.

Sverige har så kallade tilläggsgarantier i EU om att hålla inlandet fritt från den smittsamma BKD och därför måste fiskodlingarna spärras av och saneras.

Tilläggsgarantier innebär Sverige har rätt att begära provtagning vid införsel av exempelvis fisk och nötkött. Men systemet har kritiserats av EU som anser att det är ett hot mot den fria rörligheten och möjligheten med gränsöverskridande handel med levande djur.

Ett problem är att sjukdomen uppenbarligen finns i flera vattensystem och att omfattningen ännu inte är helt kartlagd.

Det handlar om minst två drabbade odlare. I ena fallet har en företagare två odlingar som infekterats i en och samma älv. I det andra fallet har en fiskodlare två smittade odlingar i två olika älvsystem.

– Det vore olyckligt om vi förlorar garantierna och därmed ska släppa kontrollen på sjukdomen eftersom vi har vilda lax-. och rödingstammar som kan bli drabbade, säger statsveterinär Charlotte Axén i myndighetens tidskrift Svaret.

Hon påpekar också att även andra fiskodlare kan drabbas.

Problemet är att BKD ger både mindre tillväxt och försämrad kvalité på fiskköttet. Dessutom finns risken att också andra smittämnen kan få fäste i de angripna odlingarna och älvsystemen och på så sätt orsaka stora produktionstapp för fisket.

SVA säger också att man ska fortsätta smittspårningen när temperaturen på nytt är tillbaka i en nivå som är gynnsam för sjukdomens spridning. Problemen med BKD har upptäckts under både våren och hösten.

Mer läsning

Annons