Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Arbetslinje för asylsökande

En majoritet av alla asylsökande står utanför arbetsmarknaden. Det vill Migrationsverket ändra på och bland annat har verket antagit en handlingsplan för att öka de asylsöknades sysselsättning. Samtliga nyinskrivna vuxna asylsökande ska börja på ett introduktionsprogram inom en månad efter att de anländer till Sverige. Det skriver generaldirektör Dan Elliasson och verksamhetschefen Caroline Henjered.

”Det är underbart att ha ett jobb. Min livskvalitet har ökat med miljoner procent.” Så skriver Johanna Bredén på bloggen ”Jobbsökarna”.

Den lyckokänsla som den 20-åriga Bredén beskriver efter ha flyttat 76 mil – från Storuman till Skövde – för att få ett arbete, känner vi väl till på Migrationsverket. Varje gång en asylsökande på våra mottagningsenheter får en praktikplats eller anställning känner våra medarbetare av det lyckorus som personen upplever. Med arbete och praktikplats följer inte bara en djup inre tillfredställelse, utan också en växande självkänsla och tro på den egna förmågan. Arbete och praktik leder till bättre svenska och snabbare integration.

Men det är dessvärre inte alltför många av de asylsökande som får uppleva dessa positiva värden av att få ett arbete eller praktikplats. Idag har var fjärde asylsökande, som deltar i någon form av organiserad sysselsättning, ett arbete eller praktik att gå till. Men en majoritet står utanför arbetslivet.

Det vill vi förändra. Den handlingsplan för organiserad sysselsättning som Migrationsverket nyligen har antagit innebär att arbetslinjen ska gälla även under asyltiden. Syftet är att skapa förutsättningar för den asylsökande att bli egenförsörjande under tiden man väntar besked på sin asylansökan. Den sökande som beviljas uppehållstillstånd ska vid tillfället för tillståndet vara etablerad på den öppna arbetsmarknaden eller vara redo för studier.

Handlingsplanen bygger på att samtliga nyinskrivna vuxna asylsökande ska börja på ett introduktionsprogram inom en månad efter ankomsten . Introduktionsprogrammet är enhetligt för hela Sverige. Programmet omfattar 20 timmar, varav 15 timmar innehåller information om asylprocessen samt samhällsinformation.

Inom ramen för introduktionsprogrammet ska det upprättas en individuell handlingsplan för samtliga asylsökande som utgår från personens egna förutsättningar och yrkeserfarenheter. Planen syftar till att ta vara på den asylsökandes kompetens och intressen och förbereda henne eller honom för arbete, praktik eller studier.

För att kunna förverkliga handlingsplanens mål kommer mottagningsenheterna att samarbeta med lokala myndigheter, näringslivet, utbildningssamordnare och frivilligorganisationer. Tanken är att alla tillsammans ska erbjuda ett brett utbud av möjligheter bestående av svenskundervisning, yrkesutbildning, språkcirklar, självförvaltning, praktikmöjligheter och reguljärt arbete.

För att skapa dessa lokala nätverk får vi nu god hjälp av stimulansmedel från den Europeiska flyktingfonden. Eftersom Sverige är det land i Europa som ger flest människor skydd, får vi mest fondmedel inom migrationsområdet. Av dessa medel för 2008 har 84 miljoner kronor tilldelats lokala projekt runt om i Sverige som syftar till att underlätta för asylsökande och flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Den ort som den asylsökande är bosatt i under asyltiden har ofta stor betydelse för hans eller hennes möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja studier när man får tillstånd att stanna i Sverige. Har man hamnat på en ort med dålig tillgång till arbetstillfällen blir vägen till arbetslivet ofta mycket lång och mödosam. Migrationsverket ska därför verka för att den sökande redan under asyltiden bosätter sig i regioner med goda förutsättningar för bostäder, arbete och utbildning.

Vår förhoppning är att de initiativ som Migrationsverket nu tar för att värna om arbetslinjen, ska underlätta för asylsökande att snabbt komma in i arbetslivet och bli egenförsörjande.

Vi är dock fullt medvetna om att våra ansträngningar inte kommer att räcka långt om inte våra mottagningsenheter får uppbackning från det lokala samhället. Engagemanget från lokala myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv är en grundförutsättning för att fler asylsökande än idag ska kunna få ett arbete eller praktik.

Dan Eliasson, Generaldirektör för Migrationsverket

Caroline Henjered, Verksamhetschef för asylmottagning

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel