Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Att ta från dem som saknar en egen röst

Annons

Finansminister Magdalena Andersson (S) har gett Utrikesdepartementet, UD i uppdrag att se över konsekvenserna av att dra ned biståndsbudgeten med 60 procent. I år och nästa år kommer regeringen att använda omkring 20 procent av biståndsbudgeten till flyktingmottagning i Sverige. UD har svarat i skarpa ordalag att om att en stor neddragning av biståndsbudgeten sker så innebär det att fler mammor nu riskerar att dö i förlossningar runt om i världen, att barn missar möjligheten att gå i skola och att vår svenska trovärdighet står på spel vilket påverkar vårt arbete inom FN.

Under talibantiden var det formellt förbjudet för flickor att gå i skolan i Afghanistan. De senaste tio åren har inneburit stora framsteg men trots att fler flickor än tidigare går i skolan och gapet till pojkarna minskar, är flickor fortfarande den största, exkluderade gruppen när det gäller utbildning i landet. År 2014 fick 433 byskolor med 1938 klasser stöd av Svenska Afghanistankommittén, SAK. År 2014 gick 5 529 nomadbarn, varav 3 184 flickor i SAKs skolor vilket är extra viktigt då det är mycket vanligt förekommande med analfabetism bland nomader i landet.

Utbildning ger barn och flickor egna verktyg att påverka sin framtid och utbildning kan minska okunskap och intolerans. Det är ett mycket viktigt verktyg för att bidra till en positiv utveckling i landet. Men brist på kvinnliga lärare är ett stort bekymmer, andra problem är brist på säkerhet, omfattande fattigdom, brist på skyddade skolbyggnader och brist på hygieniska toaletter. Det är så många som hälften av barnen som lämnar skolan efter sjätte klass. Många av dem är flickor som gifts bort tidigt utan att få en högre utbildning och en chans och verktyg att skapa sin egen framtid.

Bristen på utbildade barnmorskor, särskilt ute på landsbygden gör att många kvinnor tvingas föda sitt barn ensamma utan kunnig personal som hjälper dem. Rapporten ”The State of Afghanistan’s Midwifery”, visar en stor ökning av antalet barnmorskor det senaste decenniet, vilket har spelat en viktig roll i nedgången i mödradödlighet i landet. Mödradödligheten har minskat från 1200 per 100 000 levande födda barn år 2002, till 400 per 100 000 levande födda barn år 2012, enligt WHO. År 2002 fanns det bara 467 barnmorskor i landet med en befolkning på över trettio miljoner, tio år senare 4 600 barnmorskor varav flera hundra utbildats av Svenska Afghanistankommittén. Afghanistan har fortfarande en hög mödra- och barnadödlighet vid en internationell jämförelse.

En bättre säkerhet behövs för att flickor ska få gå till skolan då föräldrar oroar sig för deras skolväg och också för att kvinnor lättare ska kunna förvärvsarbeta. Konflikten som blivit allt sämre de senaste åren och också inneburit att Islamiska Staten IS börjat värva talibansympatisörer i landet är mycket oroande. Enligt The United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA har antalet skadade och dödade civila ökat med 22 procent under 2014 jämfört med 2013, vilket till stor del har sin förklaring i 2014 års avveckling av säkerhetsstyrkan ISAF. Idag ökar konflikten i landet.

Våra internationella insatser, främst biståndsinsatser i Afghanistan har varit en framgång även om mycket säkert hade kunnat göras bättre. En brist har varit många länders bristande uthållighet, men Svenska Afghanistankommittén har visat stor uthållighet då man funnits på plats på landsbygden trots krig och konflikt i över trettio år. Om biståndsbudgeten blir mindre så leder det till minskad utveckling i länder som mottar bistånd.

Hur ska kvinnorna i fattiga länder kunna nå en bättre jämställdhet med en politik där en svag grupp, flyktingarna i Sverige ställs mot en annan svag grupp, de som mottar bistånd i länder som Afghanistan? Detta ter sig för oss orimligt. Vägen till presidentpalatset för kvinnorna i Afghanistan ter sig allt mer svårframkomlig.

Hur vi trots allt ska fortsätta att stödja kvinnors rättigheter och utveckling i landet som biståndsorganisation kommer att diskuteras vid ett öppet möte i Sundsvall den 5 november som arrangeras av Sundsvalls Afghanistankommitté och SCA i samarbete med Studiefrämjandet. Vid mötet håller Anna-Karin Johansson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén föreläsning.

Anna Westin, ordförande i Sundsvalls Afghanistankommitté.

Abed Amini, styrelseledamot i Sundsvalls Afghanistankommitté.

Karin Israelsson, kassör i Sundsvalls Afghanistankommitté.

Siv Persson, styrelseledamot i Sundsvalls Afghanistankommitté.

Hamidollah Bahadori, aktiv i Sundsvalls Afghanistankommitté.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel