Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bah Kuhnke: ”Historiskt hög kulturbudget”

Höjningen av årets kulturbudget är den största på åtminstone 20 år. Bland vinnarna finns biblioteken, den fria konsten och kulturskolan. Regeringen väljer också att satsa på kulturmiljöer.

Cirka 8,3 miljarder kronor, eller 0,84 procent av statens budget. Så mycket får kulturen av regeringen nästa år. Det är en ökning med cirka 745 miljoner kronor, varav 104 miljoner är uppräkning för pris- och lönekostnader.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) pratar om en ”rekordbudget”.

– Det är oerhört glädjande att som Sveriges första kulturminister någonsin kunna presentera en budget som inte bara är den största i antalet kronor utan också räknat till hur stor andel man tar av statens samlade utgifter, säger hon.

Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande, beskriver den däremot som ”på gränsen till oansvarig”.

– Man passar på att göra väldigt stora och tillfälliga satsningar när man borde vara lite återhållsam och spara för sämre tider, säger han, även om han välkomnar valet att prioritera ”nyskapande kultur”.

Den största permanenta satsningen, 115 miljoner kronor, går till den fria konsten, något som kulturministern är särskilt stolt över.

– Om jag ska lyfta fram något så är det investeringarna i den fria konsten, i fria grupper och i konstnärerna. De är helt avgörande för att vi fortsatt ska bryta kulturell och konstnärlig ny mark, säger hon när budgeten presenteras på Teater Galeasen i Stockholm, då hon också framhåller bild- och formkonstnärerna som prioriterade.

”Men ingen av de poster som berör våra villkor är nedbrutna på en detaljnivå så det går att utläsa hur mycket som satsas”, invänder Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, i ett pressmeddelande.

Alice Bah Kuhnke lovar dock att ett intensivt arbete nu ska starta hos myndigheterna om hur fördelningen ska se ut mer exakt.

Den treåriga satsningen på 250 miljoner kronor årligen till biblioteken, som Vänsterpartiet drivit igenom, ska främst gå till att göra folkbiblioteken mer tillgängliga.

– Samtidigt som vi har en bibliotekslag som skriver fram bibliotek som arenor för kunskap och fri åsiktsbildning vet vi att biblioteken utsätts för enorma påfrestningar, säger Alice Bah Kuhnke.

Regeringen satsar på kulturskolorna och ger Statens kulturråd 10 miljoner kronor för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum. För att kunna rekrytera lärare till kulturskolan föreslår regeringen en permanent satsning på ett ”kulturskolekliv”, som tillförs 25 miljoner kronor för 2018 och 40 miljoner kronor från och med 2019.

Kulturmiljövården får ett ökat anslag på 25 miljoner kronor för underhåll, reparationer och upprustning av kulturmiljöer.

Fakta: Kulturbudgeten

Redan kända satsningar

* 250 miljoner kronor satsas på biblioteken, vilket bland annat går till ökade öppettider, fler bokbussar och filialer ute i landet. Extraanslaget betalas ut under tre år.

* Regeringen höjer anslagen till den fria konsten med 115 miljoner kronor från och med nästa år. Av dessa går 60 miljoner kronor går direkt till konstnärer och författare, bland annat genom stipendier. Fria aktörer inom bild- och formområdet får ytterligare 12 miljoner kronor. Anslaget till fria grupper och arrangörer inom scenkonstområdet höjs med 25 miljoner kronor. Statens konstråd får 10 miljoner nya kronor till konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Kulturrådet får 8 nya miljoner för stöd till litteratur och kulturtidskrifter.

* Kungliga biblioteket föreslås få 25 miljoner kronor per år i tre års tid, bland annat för att ”förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik”.

* Släktforskarna får fri tillgång till Riksarkivet genom ett nytt anslag på 10 miljoner kronor.Regeringen föreslår också ett utökat stöd på 13 miljoner kronor till firandet av Ingmar Bergmans 100-årsjubileum.

* Unga Klara blir nationell scen och det statliga stödet fördubblas. Under nästa år beräknas det bli 16,2 miljoner kronor och därefter 15,4 miljoner per år. Regeringen har lagt förslaget i samarbete med Vänsterpartiet.

Fler budgetnyheter

* Operan och Dramaten i Stockholm får 15 miljoner kronor för att fler föreställningar ska kunna direktsändas digitalt ute i landet.

* Statens konstråd får 20 miljoner under två år för att öka kunskapen om offentlig konst i gemensamma miljöer. Statens konstråd tar samtidigt över uppdraget att sprida samtidkonst från nedlagda Riksutställningar.

* 5 miljoner kronor avsätts 2018 för att göra en fördjupad förstudie och försöksverksamhet för ett demokrati- och migrationsmuseum, ”Rörelsernas museum”, i Malmö.

* Nationalmuseum får 65 miljoner kronor för 2018 till följd av museets renovering och ombyggnad.

* Det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet får 10 miljoner kronor mer. Ájtte, Svenskt fjällmuseum, får ytterligare 1 miljon kronor från 2018 medan Stiftelsen Judiska museets anslag höjs med 1,5 miljoner under fem år.

* Arbetslivsmuseerna får 2,5 miljoner kronor.

* Arkdes, Statens museum för arkitektur och design, i Stockholm får 8 miljoner årligen i två år för forskning om gestaltad livsmiljö. Dessa pengar ska också räcka till ”en ny mötesplats” om samma frågor i södra Sverige. Från 2021 sänks anslaget till 5 miljoner kronor.

* Anslaget för filmstöd höjs med 25 miljoner kronor från och med år 2020.

* Regeringen anser också att den kritiserade hyresmodellen för kulturfastigheter ”bör ses över”, något som skulle kunna påverka framtiden för alla kulturinstitutioner, enligt Alice Bah Kuhnke, även Statens museer för världskultur.