Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bohlin: Fyra filer är två för mycket på gamla E4


Stadsutvecklingen i Sundsvall har under många år begränsats av att E4 och järnvägen skär igenom staden.

Annons

Järnvägen ligger där den ligger. En nedgrävning vore det bästa alternativet för Sundsvall, men en sådan lösning framstår i dagsläget som mycket avlägsen. Det bästa kommunen kan göra i detta läge är att gå vidare med andra åtgärder för att bygga bort de totala stopp som uppstår varje gång bommarna fälls ner.

Den gamla E4 är sedan Sundsvallsbron byggdes som bekant inte längre någon Europaväg, men den går fortfarande rakt igenom stan och förhindrar att Stenstan på ett naturligt sätt binds samman med hamnen. Detta gör att Hamnträdgården och egentligen hela utrymmet på både norra och södra kajen är – och har varit historiskt – sorgligt underutnyttjade delar av stan.

På senare tid har det rasat en debatt, inte minst på insändarplats i ST, om förslaget att smalna av gamla E4 genom Sundsvall så att den blir tvåfilig i stället för fyrfilig. Många har, med all rätt, pekat på hur trafiksituationen ser ut i dag under rusningstid. Köerna är långa och de skulle av naturliga skäl inte bli kortare om vägen smalnades av samtidigt som trafikmängden är densamma.

Men Sundsvall har nu en unik möjlighet att göra någonting som inte har varit möjligt på många decennier då E4 låg som en orubblig barriär genom stan. Nu finns chansen att stadsplanera och bygga ett attraktivt Sundsvall som det ska se ut för många decennier framåt.

Jag tycker därför att det mest rimliga i det här läget är att låta trafiken komma i andra hand och i stället prioritera de möjligheter som finns att äntligen knyta ihop Stenstan med hamnen och låta Sundsvall blomma ut som den hamnstad det är.

De målsättingar som ritas upp i det som kallas "Stadsvision Sundsvall" – där en avsmalning av gamla E4 är ett av förslagen – är överlag bra och skulle de förverkligas så vore det ett steg för Sundsvall mot att bli en mer modern stad.

Visst kommer trafiksituationen initialt att vara besvärlig under rusningstid – morgon och eftermiddag – men under den större delen av dagen är det inga som helst problem att bara ha en fil i vardera riktningen. Sundsvallsbron har också minskat trycket på gamla E4 genom att den tunga trafiken nästan helt upphört och att många förbipasserande bilar också väljer bron. Något som har förbättrat den tidigare så dåliga luftkvalitén i Stenstan.

Jag är medveten om att befolkningen i Sundsvall är utspridd och att många inte bor i centrala stan. Och att alla inte kan ersätta bilen med en cykel står också klart, men ska centrala Sundsvall göras mera attraktivt så kan inte en massiv genomströmning av bilar genom stan vara det som står högst på önskelistan.

Som det uttrycks i den ovan nämnda stadsvisionen: "Blandtrafik bibehålles i staden, men fordon ska röra sig på gåendes villkor." Ett ökat användande av kollektivtrafiken och samåkning är två alternativ som skulle kunna minska privatbilismen i stan.