Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

30 år gamla träd på Norra kajen kapas ned – här byggs den nya Lysparken

Åtta träd vid Skepparplatsen står i vägen på Norra kajen.
Nu ska de 30-åriga lindträden kapas ner.
På platsen kommer den nya Lysparken att byggas i framtiden.

Annons
Trädallén vid Skepparplatsen kommer att tas bort. I framtiden kommer en ny lyspark att ligga i området.

Vid årsskiftet börjar rivningen av Beijer bygg på Norra kajen och marken ska saneras innan det kan bli bostäder kan börja byggas. I området planerar Magnolia bostad att bygga omkring 750 bostäder.

Men redan i höst tänker kommunen starta bygget. En schaktning för en ny dagvattenledning och fördröjningsmagasin ska starta i september, vilket slås fast i den ansökan som skickats till Länsstyrelsen.

Kommunen vill därför ta bort den allé bestående av åtta lindträd som står vid Skepparplatsen.

"Främsta orsaken är att den schakt som är nödvändig till följd av saneringsarbeten, anläggandet av nya VA-ledningar samt nya bostadshus innebär att träden inte kommer att kunna sparas eller kommer att sparas i sådan omfattning att de inte bedöms klara sig", skriver kommunen i sin ansökan.

Träden ska ha planterats under 80-talet och omger den gamla parkeringen som sedan byggandet förvandlats till en uppställningsplats.

Trädallén har stått på platsen i drygt 30 år.

En detaljplan över området pågår och där pekas västra delen ut som parkområde och det är här kommunen villa bygga den nya Lysparken. Där kommer nya träd att planteras, bland annat för att skydda mot buller.

"Det grönområde som skapas i och med den nya Lysparken bedöms innebära bättre förutsättningar för den fauna som kan tänkas finnas i ett centrumområde i en stad, eftersom det grönområde som skapas är flera gånger större än den yta som utgörs av åtta befintliga träd", skriver kommunen.

Mer läsning

Annons